SPŠD olympijská

SPŠD Praha icon

Také naše škola má své olympioniky :-) a jsme na ně pyšní. Nejedná se o disciplíny sportovní, ale jazykové. Ačkoliv je naše škola technicky zaměřená, povinným předmětem je Český jazyk a všichni žáci se učí minimálně jeden cizí jazyk. 

V pátek 15.12. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se tohoto kola zúčastnilo 16 studentů z 1.-3. ročníků. Olympiáda se skládala ze dvou částí – části jazykové, kde se řešitelé setkali se zajímavými lahůdkami z oblasti českého jazyka a poté z části slohové, ve které měli vypracovat volný prozaický útvar. Nejlepšími řešiteli se stali Tomáš Hanák ze třídy 1.B, Danny Persein ze třídy 3.A a Lukáš Nekolný ze třídy 3.B. 

Angličtina patří mezi oblíbené předměty a většina žáků si uvědomuje, že schopnost komunikovat anglicky patří dnes mezi samozřejmé a nezbytné dovednosti. Pro některé z nich není angličtina jen předmět ve škole, ale tento jazyk používají v každodenním životě, ať už při cestování nebo díky internetu. Znalosti některých našich studentů jsou na velmi vysoké úrovni, což prokazují např. v různých jazykových soutěžích. 30.11. 2017 se zúčastnili žáci objektu Motol již potřetí největší on-line soutěže angličtiny pro žáky středních škol Best In English. Studenti vyplňovali na počítačích test, který ověřoval jejich znalosti gramatiky a schopnost porozumět slyšenému a psanému textu na úrovni B1-C1. Studenti si tak díky této soutěži mohli nejen ověřit své znalosti angličtiny, ale zároveň porovnat své výsledky se studenty z celého světa.

V letošním roce se testu zúčastnilo celkem 17 612 studentů z 750 škol z 29 zemí světa. Z ČR bylo 8 152 studentů z 337 škol. Náš nejúspěšnější žák, Michael Sadil ze třídy 3.A oboru Informační technologie, se umístil na skvělém 854. místě ve světě a na 277. místě mezi českými studenty. Jemu i dalším soutěžícím gratulujeme ke skvělým výsledkům. Více informací o soutěži: http://bestinenglish.org/.

Na konci ledna 2018 proběhlo taktéž školní kolo celostátní soutěže v anglickém jazyce (tzv. olympiády), kterou zaštiťuje Národní institut dalšího vzdělávání a jíž se každý rok účastní kolem 25 000 studentů základních a středních škol v ČR. V objektu Motol o soutěž projevilo zájem 27 studentů. Na 1. místě se s nejvíce body umístil Lukáš Majer ze třídy 2.B oboru Ekonomika městské dopravy. Všem soutěžícím děkujeme za účast a Lukášovi přejeme hodně štěstí v oblastním kole pro Prahu 5, které se uskuteční na konci února.

Gratulujeme!

  • IMG-20171215-090716
    IMG-20171215-090716
  • IMG-20171215-090726
    IMG-20171215-090726