Stipendijní program DPP

SPŠD Praha icon

Stipendijní program DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia a motivuje k využití získané kvalifikace nástupem do pracovního poměru k DPP.

Zajímáš se o městskou hromadnou dopravu v Praze? Baví tě doprava a dopravní prostředky?

Stipendijní program DPP je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP. Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 3 roky. DPP bude těmto žákům každý měsíc vyplácet stipendium, pokud studují podporovaný obor, dosáhli 18 let a jsou v posledním ročníku svého studia.

Seznam podporovaných oborů

Tříleté učební obory (stipendium ve 3. ročníku)

 • Automechanik
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik
 • Karosář
 • Strojírenské zaměření – Strojní mechanik (zámečník), Strojírenské práce, Mechanik strojů

Čtyřleté maturitní obory (stipendium ve 4. ročníku)

 • Autotronik
 • Mechanik Elektrotechnik / Elektronik
 • Elektrotechnika

Výše uvedené obory musí žáci studovat v denní formě vzdělávání (tj. stipendium není určeno pro studium dálkovou formu vzdělávání).

Nabízíme

 • Stipendium ve výši 3.000 Kč měsíčně
  • po dobu maximálně 10 měsíců ve školním roce 2018/2019
  • za předpokladu splnění níže uvedených základních podmínek a kritérií pro poskytnutí stipendia
 • Po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění
  • Pracovní zařazení odpovídající kvalifikaci (manuální profese)
  • Příklady manuálních profesí - např. automechanik, elektromechanik, provozní zámečník, provozní elektrikář, karosář, lakýrník, zabezpečovací a sdělovací obvodář
 • Po nástupu do DPP zajištěnou mzdu a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy
  • např. zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, stravenky, příspěvek na kulturu / sport / zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a mnoho dalších výhod

Základní podmínky Stipendijního programu

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturity
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru u DPP minimálně 3 roky

Co očekáváme – tj. kritéria pro poskytnutí stipendia

 • Žák studuje ve školním roce 2018/2019 poslední ročník podporovaného oboru v denní formě vzdělávání
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení pro zařazení do Stipendijního programu
  • I. kolo – ústní pohovor
  • II. kolo – zdravotní prohlídka
 • Uzavření dohody o poskytnutí motivačního příspěvku (dohoda) – podpis dohody na začátku školního roku 2018/2019
 • Zletilost – žák dosáhl 18 let v době podpisu dohody (začátek školního roku 2018/2019)
 • Studijní průměr do 3.0 (včetně) za každé pololetí
 • Docházka min. 75 % do teoretického i praktického vyučování

Jak získat stipendium?

 • Vyplnit, podepsat a odeslat přihlášku do Stipendijního programu DPP
 • Přihlášku žáci obdrží na prezentaci ve škole nebo si ji mohou vyžádat (kontakt uveden níže)
 • K přihlášce přiložit motivační dopis na téma „ Proč chci získat stipendium a pracovat u DPP“
  • Rozsah motivačního dopisu – max. 1 strana A4
  • Lze přiložit ukázky prací nebo úspěchů v odborných školních nebo jiných soutěžích
 • Přihlášku lze zaslat poštou, emailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt
 • Termín pro podání přihlášek: do 30. 8. 2018

Výběrové řízení pro přihlášené žáky

 • Žák obdrží písemnou pozvánku na výběrové řízení
 • Žák absolvuje výběrové řízení – výběrové řízení proběhne ve dvou kolech
  • I. kolo – ústní pohovor
   • Předpokládaný termín: druhá polovina června 2018
   • Ústní pohovor je zaměřen na motivaci žáka pracovat v DPP
   • Uchazeč, který uspěje v I. kole, postupuje do II. kola
  • II. kolo – zdravotní prohlídka
   • Předpokládaný termín: červenec – srpen 2018
   • Zdravotní způsobilost vykonávat práci v DPP posoudí lékař DPP
 • Po absolvování II. kola je žák písemně vyrozuměn o výsledku výběrového řízení.

Dohoda o motivačním příspěvku (stipendiu)

 • Úspěšný uchazeč je pozván k podpisu dohody o motivačním příspěvku (dohoda)
 • Předpokládaný termín podpisu dohody: začátek září 2018
 • V dohodě jsou specifikovány bližší podmínky pro udělení stipendia, závazky žáka a závazky DPP
 • Žák musí být zletilý (dosáhl 18 let) v době podpisu dohody
 • Součástí dohody je závazek žáka, že po úspěšném ukončení studia nastoupí do DPP a setrvá zde v pracovním poměru nejméně 3 roky
 • V případě, že žák nedokončí úspěšně studium uvedené v dohodě, tj. např. bude ze školy vyloučen nebo sám ze školy odejde nebo neudělá úspěšně závěrečné zkoušky / maturitu, bude muset finanční prostředky, které od DPP získal ve formě stipendia, vrátit.

Kontakt - pro dotazy a zaslání přihlášky

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Úsek personální, oddělení Rozvojové programy
PhDr. Jitka Nosková
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Email: stipendium(na)dpp(tecka)cz
Tel.: 296 192 463
www.dpp.cz/stipendium

Termín pro podání přihlášek do Stipendijního programu

Termín pro podání přihlášek do Stipendijního programu je do 30. 8. 2018 včetně.
O přihlášku si můžete napsat emailem: stipendium(na)dpp(tecka)cz

Odkazy: