Studium zkrácené formy studia (1,5 roku) oboru 23-68-H/01 Automechanik

Icon page

Pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ. Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.

Celkem absolvuje studující 300 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 200 hodin činí odborný výcvik. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá výuční list v oboru. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svířečský průkaz - viz nabídka v sekci služby školy - pro veřejnost.

Školné je stanoveno na 15 000 Kč a je splatné najednou.

Přihláška ke stažení ZDE

Informace o studiu oborů SPŠD, a.s.: Olga Kopřivová, Martina Kolmanová
T1: 242 481 933
T2: 242 481 934
E1: koprivovaolga@sps-dopravni.cz
E2: kolmanova@sps-dopravni.cz