Úřední deska

SPŠD Praha icon

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Termín pro příjem přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je 1. března 2019. V tento den musí být přihlášky doručeny do školy osobně nebo prostřednictvím pošty, elektronická forma je nepřípustná!

Více informací v sekci "Pro uchazeče".

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smlouvy zveřejněné na základě § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Ostatní dokumenty