Volby do školské rady

SPŠD Praha icon

Volby do školské rady

Dne 7. 11. 2017 a 14. 11. 2017 se budou konat volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy.

  • Volba zástupce z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků školy za objekt Motol

7.11. 2017 od 16.30 do 19.00 v přízemí školy – SPŠD, a.s., Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5

  • Volba zástupce z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků školy za objekt Moravská

14.11. 2017 od 16.30 do 19.00 v přízemí školy – SPŠD, a.s., Moravská 3, 120 00 Praha 2

Návrhy kandidátů se podávají v písemné podobě, musí obsahovat souhlas navrhovaného a jeho úplné kontaktní údaje, a to u paní Tomášové (za objekt Motol) a paní Konečné (za objekt Moravská).

Termín pro podání návrhů kandidátů je stanoven do 3. 11. 2017  12.00 hodin.