Výuka ve škole trochu "jinak"

SPŠD Praha icon

Výuka ve škole není jen o tradičních formách a metodách výuky, ale její součástí jsou i besedy, exkurze nebo netradiční formy výuky, jako je například projektová a tandemová výuka. V tomto příspěvku se o nich můžete dočíst více.

Tandemová výuka

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhá na základě účasti v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve škole Motol tandemová výuka. Jedná se o celoroční projekt, díky kterému se mohu žáci atraktivní formou vzdělávat pod vedením dvou pedagogů zároveň.  Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy a Podnikání se tak setkávají s modelem „jedna třída dva učitelé“, který umožňuje individuálně pracovat se žáky, věnovat se podrobně různým tématům a vzájemně se obohacovat ve výuce.  Část z těchto hodin byla věnována finanční gramotnosti a část důležitým momentům z historie Československa 20. století. Mgr. Švandelíková a Ing. Housková

Besedy pro žáky

Pro žáky školy proběhly 18. 12. 2017 dvě besedy organizované Osvětovou besedou, o.p.s., a to Rakovina není náhoda na téma onkologické prevence a otevřená beseda o energetice Energie – budoucnost lidstva, která se skládala z výkladu, promítání filmů a diskuse. Obsahem byl globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, seznámení se všemi typy zdrojů energetického mixu. Obě besedy byly pro žáky velmi přínosné a setkaly se s pozitivním ohlasem.

Exkurze Království železnic

Žáci třetího ročníku oboru Mechanik elektrotechnik (Počítačové a zabezpečovací systémy) navštívili v prosinci skvělou a netradiční expozici věnovanou dopravě snad ve všech formách v Království železnic. Všem zájemcům o dopravu, elektro nebo modelářství návštěvu vřele doporučujeme. My sami jsme si odnesli spoustu inspirací, např. na výrobu informačního panelu pro nabízené obory ve škole.

Ecnais - návštěva portugalských pedagogů

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) - www.ecnais.org.
Tato mezinárodní organizace každoročně pořádá konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata dotýkající se této oblasti. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS, a to nejenom v oblasti tzv. nezávislého školství. V listopadu 2017 se tento pravidelný seminář uskutečnil v Praze a to na velice aktuální a diskutované téma Inclusion in education (Inkluze ve vzdělávání).
Naší školu pak navštivila skupina portugalských pedagogů, kteří měli možnost seznámit se s výukou v naší škole, s nabídkou oborů, vzdělávacím systémem a mohli také nahlédnout přímo do výuky. Studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy si pro ně připravili krátké video, které se věnovalo tématu dopravy v Lisabonu. Video připravili v angličtině v rámci výuky praxe.

 

 • Tandem-I.
  Tandem-I.
 • Tandem-II
  Tandem-II
 • Kralovstvi-I
  Kralovstvi-I
 • Kralovstvi-II
  Kralovstvi-II
 • kralovstvi-III
  kralovstvi-III
 • Beseda-I
  Beseda-I
 • Beseda
  Beseda