Zkrácená forma studia oborů Elektrikář a Automechanik

SPŠD Praha icon

Od 1. září 2017 bude zahájena výuka oboru s výučním listem Elektrikář a Automechanik (ve zkrácené formě, 1,5 roku). Školné je stanoveno na 15000 Kč. Více informací na tel.: 242 481 933.

Studium je určeno pro uchazeče s minimálně ukončeným středním vzděláním s výučním listem.
Úspěšní absolventi mohou také získat osvědčení o zkoušce z vyhl. 50/1978 Sb.; §5.
 
Dalším vzdělávacím programem ve zkácené formě je obor Automechanik.
Pro uchazeče, kteří mají dokončeno pouze základní vzdělání, jsou plnoletí a jsou zaměstnaní, OSVČ nebo v evidenci ÚP je určeno studium oboru Automechanik v dálkové formě (3 roky studia). Školné je stanoveno na 15000/školní rok.
 
Více informací na tel.: 242 481 933, 934 nebo na koprivovaolga(na)sps-dopravni(tecka)cz; kolmanova(na)sps-dopravni(tecka)cz.