23-51-H/01 Provozní zámečník

Icon page

Obor je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Zámečník není jen ten, kdo pouze opravuje a montuje zámky do dveří. Během tří let Tě naučíme znát různá měřidla a jejich použití, ovládat mechanické i elektrické nářadí (pilka na kov, vrtačka, bruska) sloužící k ručnímu opracování kovů. Nebudou Ti cizí ani obráběcí stroje (vrtačka, soustruh, frézka). Budeš umět strojní zařízení rozebrat, nakreslit, ale i znovu vyrobit. Tento obor je velice žádaným mezi zaměstnavateli a zaručuje ti skvělé pracovní uplatnění.

Benefity k výuce

  • v posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy
  • v rámci motivačního programu a absolventský program DPP ti umožní získat až dvouletou pracovní smlouvu na některém ze specializovaných pracovišť. 

 

Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš v naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,4.

 

Učební plán

Kód a název RVP:2351H/01 Strojní mechanik
Název ŠVP:Provozní zámečník
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2012
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk (Aj)2226
Občanská nauka1113
Fyzika11-2
Chemie1--1
Ekologie1--1
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Strojnictví1,51,525
Technické kreslení11,51,54
Technologie22,52,57
Celkem hodin teoretické výuky16151647
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem3132,533,597

 

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE