Zadejte hledané slovo

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáku, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Složení školské rady pro volební období 2024-2026

Předsedkyně:
Bc. Jitka Činátlová

Místopředseda:
Mgr. Robert Rychetský

Členové ŠR za zřizovatele:
Bc. Jitka Činátlová
Pavlína Pecháčková

Členové ŠR za rodiče:
Ivana Doudová
Miroslav Olejník

Členové ŠR za pedagogy:
Mgr. Iva Řezanková
Mgr. Robert Rychetský