Zadejte hledané slovo

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáku, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady pro volební období 2021 – 2023

Předseda:
Mgr. Jindřich Spáčil

Místopředsedkyně:
Mgr. Eva Horkelová

Členové ŠR za zřizovatele:
Mgr. Jindřich Spáčil
Mgr. Zuzana Větrovcová

Členové ŠR za rodiče:
p. Pavel Kalaš, p. Miroslav Olejník

Členové ŠR za pedagogy:
Mgr. Eva Horkelová
Mgr. Zdeněk Vavřín