Zadejte hledané slovo

DOPRAVÍME VÁS ZA VZDĚLÁNÍM

PROSTUPNOST OBORŮ

prostupnost oborů

Nabízíme obory, které mají společný základ, ale rozdílný způsob zakončení studia (výuční list, maturitní zkouška). Od toho se odvíjí i délka a náročnost studia.

Pokud se během studia ukáže, že se nejednalo o správnou volbu oboru, nemusí se jednat o problém! Žák může využít možnosti změny oboru v rámci školy a pokračovat ve studiu dál ve stejném prostředí, bez opakovaných školních neúspěchů a ztráty motivace ke studiu. O změnu oboru lze požádat kdykoli v průběhu školního roku. Podmínkou je, v případě potřeby, složení rozdílové zkoušky a souhlas zákonného zástupce.

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

Zřizovatelem školy je jedna z největších městských firem v Praze, která je zároveň významným zaměstnavatelem v hlavním městě, ale také ve Středočeském kraji. V případě zájmu a při splnění podmínek mohou naši absolventi využít nabídky Dopravního podniku hlavního města Prahy a získat po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru.

Naši učitelé spolupracují s odborníky z praxe, kteří se podílejí také na úpravě vzdělávacích programů tak, aby obsahově odpovídaly reálnému provozu podniku.

Odborný výcvik nebo odbornou praxi mohou žáci volit podle vlastních preferencí, primárně je ale zajištěna na pracovištích DPP. Tito žáci mohou využít zajímavých benefitů pro studující nebo absolventy.

STIPENDIUM PRO ŽÁKY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Během studia mohou žáci získat finanční prostředky formou motivačního stipendia.

V rámci motivačního programu pro žáky oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Karosář, Autolakýrník, Provozní zámečník, Autotronik a Mechanik elektrotechnik se zaměřením na Informační a zabezpečovací systémy mohou žáci pobírat stipendium ve výši 4 500 Kč měsíčně. Podmínkou je přihláška do stipendijního programu, dosažení plnoletosti, požadovaný studijní průměr

Se všemi benefity může žák získat až 52 000 Kč!

PODPORA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA / ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA / METODIKA PREVENCE

Poradce, psycholog

Ve škole působí v rámci výuky a konzultačních hodin speciální pedagog, metodik prevence a školní psycholog.

V případě zhoršení prospěchu, nenadálého zhoršení životní situace nebo jakýchkoli osobních problémů je možné se na tyto poradce obrátit a řešit situaci včas a s podporou odborníka.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Pro žáky organizujeme zážitkové mimoškolní aktivity, jako je například lyžařský nebo vodácký kurz, pro prváky adaptační – seznamovací kurzy, pro absolventy maturitní ples.

Pro motivované žáky jsou k dispozici zájmové kroužky 3D tisku, robotiky nebo modelářský kroužek. Tyto aktivity organizujeme buď z projektu OP JAK (Šablony) nebo iKAP (Hospodářská komora hlavního města Prahy).

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Dlouhodobě spolupracujeme i se zahraničními podniky nebo školami. Stáže v Dopravním podniku v Drážďanech mají vždy kvalitně připravený program a umožní žákům tříletých i čtyřletých oborů  poznat práci a provoz v zahraniční firmě, navázat nové kontakty a zlepšit jazykové dovednosti. Kromě Německa spolupracujeme v současné době s partnery ve Finsku a na Slovensku.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Dopravní podnik zaměstnává žáky i absolventy školy

Snadná dopravní dostupnost obou budov školy pro teoretickou výuku je velkou výhodou. Budova školy na Vinohradech je v blízkosti Náměstí Míru (tramvaj, bus, metro). Budova v Motole je snadno dostupná z Anděla, dostupná je i studujícím, kteří bydli v okolních městských částech Prahy 5, Prahy 6 nebo pro mimopražské uchazeče z Berounska, Rudné atd. Obě budovy spojují tramvajové linky č. 16 a 10 a na trase se nachází i pracoviště odborného výcviku v Košířích.

ŠKOLA S VIZÍ A CÍLEM

Ačkoli byla škola založena před 70. lety, je otevřená moderním trendům ve výuce, novým technologiím a spolupráci s odborníky, kteří mají zájem se podílet na vzdělávání žáků všech věkových kategorií.

Zůstáváme věrní výuce technických a dopravních oborů se zaměřením na aktuální potřeby zaměstnavatelů.