Zadejte hledané slovo

JEDNIČKA NA VAŠÍ PŘIHLÁŠCE!

STUDIUM MATURITNÍCH A VÝUČNÍCH OBORŮ

Nabízíme technické obory, které mají společný základ, ale rozdílný způsob zakončení studia (výuční list, maturitní zkouška). Po ukončení středního vzdělání lze pokračovat v dalším studiu, pracovat nebo podnikat v oboru. Je možné si také rozšířit kvalifikaci prostřednictvím profesních kvalifikací.

Odborný výcvik probíhá nejprve ve školních dílnách, které jsou téměř kompletně zrekonstruované, disponují moderním vybavením (autoservis, elektrodílny) a dále na jejich modernizaci se zřizovatelem pracujeme. Ve vyšších ročnících nastupují žáci buď do provozů zřizovatele, kterým je Dopravní podnik hl. města Prahy nebo do firem dle vlastního výběru. Firmy musí splňovat podmínky pro absolvování OV (odbornost, hygienické podmínky, atp.).

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

Zřizovatelem školy je jedna z největších městských firem v Praze, která je zároveň významným zaměstnavatelem v hlavním městě, ale také ve Středočeském kraji. V případě zájmu a při splnění podmínek mohou naši absolventi využít nabídky Dopravního podniku hl. m. Prahy a získat po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru.

Učitelé spolupracují s odborníky z praxe, kteří se podílejí také na úpravě vzdělávacích programů tak, aby obsahově odpovídaly reálnému provozu podniku.

Odborný výcvik nebo odbornou praxi mohou žáci volit podle vlastních preferencí, primárně je ale zajištěna na pracovištích DPP.

STIPENDIUM PRO ŽÁKY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Během studia mohou žáci získat finanční prostředky formou motivačního stipendia.

V rámci motivačního programu pro žáky oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Karosář, Autolakýrník, Provozní zámečník, Autotronik a Mechanik elektrotechnik se zaměřením na Informační a zabezpečovací systémy mohou žáci pobírat stipendium ve výši 4 500 Kč měsíčně. Podmínkou je přihláška do stipendijního programu, dosažení plnoletosti, požadovaný studijní průměr

Se všemi benefity může žák získat až 52 000 Kč!

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradce, psycholog

Ve škole působí v rámci výuky a konzultačních hodin výchovní poradci, metodik prevence a školní psycholog.

V případě zhoršení prospěchu, nenadálého zhoršení životní situace nebo jakýchkoli osobních problémů, je možné se na tyto poradce obrátit a řešit situaci včas a s podporou odborníka. Váš úspěch a klidný průběh studia je pro nás důležitý!

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Pro žáky organizujeme zážitkové mimoškolní aktivity, jako je například lyžařský nebo vodácký kurz, pro prváky adaptační – seznamovací kurzy, pro absolventy maturitní ples.

Pro motivované žáky jsou k dispozici zájmové kroužky 3D tisku, robotiky, automobilový a modelářský kroužek. Tyto aktivity financujeme z vlastních zdrojů nebo z projektů, jako jsou např.  OP JAK (Šablony) nebo iKAP (Hospodářská komora hlavního města Prahy).

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Dlouhodobě spolupracujeme i se zahraničními podniky nebo školami v Evropě (Německo, Slovensko, Finsko).

Stáže v Dopravním podniku v Drážďanech mají vždy kvalitně připravený program a umožní žákům tříletých i čtyřletých oborů  poznat práci a provoz v zahraniční firmě, navázat nové kontakty a zlepšit jazykové dovednosti. Kromě Německa spolupracujeme v současné době s partnery ve Finsku a na Slovensku. Naším partnerem na Slovensku je Duálna akadémia.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Dobrá dopravní dostupnost obou budov školy pro teoretickou výuku je velkou výhodou. Budova školy na Vinohradech je v blízkosti Náměstí Míru (tramvaj, bus, metro). Budova v Motole je snadno dostupná z Anděla, dostupná je i studujícím, kteří bydli v okolních městských částech Prahy 5, Prahy 6. Obě budovy spojují tramvajové linky č. 16 a č. 10 a na trase se nachází i pracoviště odborného výcviku v Košířích.

ŠKOLA S VIZÍ A CÍLEM

Ačkoli byla škola založena před 70. lety, pracujeme ve výuce s novými technologiemi, průběžně modernizujeme učebny i zázemí školy. Realizujeme pravidelně spolupráci s odborníky z praxe, s vysokými školami a zapojujeme do výuky rodilé mluvčí a další specialisty. Naši učitelé se průběžně vzdělávají nejen v rámci vzdělávacích programů pro pedagogy, ale také se účastní zahraničních výměnných stáží nebo stáží u zaměstnavatelů v ČR. Je pro nás důležité připravit naše žáky pro profesní život, ve kterém najdou to nejlepší uplatnění, budou ochotní se vzdělávat a rozvíjet v oboru.

JEDNIČKA NA VAŠÍ PŘIHLÁŠCE!

Nový systém přijímacího řízení přináší v rámci digitalizace tzv. prioritizaci školy a oboru vzdělání. Jsme přesvědčení, že správná volba oboru je polovinou úspěchu ve studiu. Proto se s uchazeči chceme setkat na osobních pohovorech, které jsou součástí našeho přijímacího řízení. Zajímá nás vaše motivace ke studiu, zájmy, kterým se aktivně věnujete, ale jsme také připraveni vám zodpovědět vaše dotazy a jsme připraveni s volbou oboru pomoci.