Zadejte hledané slovo

INFORMACE K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pozvánky a termíny k pohovorům na školní přijímací zkoušku generujeme a rozesíláme postupně v souladu s termíny dle vyhlášky o přijímacím řízení.

Pokud neobdržíte pozvánku k ŠPZ do 9.4.2024 kontaktujte studijní oddělení školy, kde se zvolený obor vyučuje – ověřte zde SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ.

pro obory v budově Motol dubska@sps-dopravni.cz

pro obory v budově Moravská zelezna@sps-dopravni.cz

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) na oba termíny byly odeslány prostřednictvím systému DIPSY (elektronické přihlášky) nebo prostřednictvím České pošty (papírová a hybridní forma).