Zadejte hledané slovo

Poradenské pracoviště školy

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce,školního metodika prevence školního speciálního pedagoga

 

  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Příručka pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem ZDE

Poradce

Objekt školy Motol

Výchovné poradkyně a školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
výchovná poradkyně a metodik prevence

+420 242 481 955
+420 721 306 615

Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:

Středa sudý týden 11:00 – 14:00

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

Mgr. Tereza Pekárková
výchovná poradkyně

+420 770 118 189

Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:

Středa 11:00 – 14:00

Termíny konzultací jsou možné i po vzájemné dohodě.

Kariérový poradce

Ing. Lukáš Sobotka

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

Speciální pedagog

Mgr. Hraško Petr

+420 242 481 974

Kancelář: pavilon B

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

Školní psycholog

Mgr. Jiří Brouček

+420 773 767 957

Kancelář: budova  A - knihovna

Konzultační hodiny:

Pondělí 9:00 - 15:00

Objekt školy Moravská

Výchovná poradkyně a školní metodik prevence

+420 242 481 955

Kancelář: 1. patro, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Sudé pondělí 9:00 - 12:00
Sudý čtvrtek 9:00 - 10:30
Liché úterý 9:00 - 12:00
Lichý čtvrtek 10:30 - 12:15

Po dohodě je možná individuální konzultace i v jiném čase.

Školní psycholog

Mgr. Jiří Brouček

+420 773 767 957

Kancelář: 1. patro, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Lichý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 15:00

Sudý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00

Kariérový poradce

Ing. Věra Nejedlá

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.