Zadejte hledané slovo

Úřední deska

Informace níže na stránce jsou povinně zveřejněny podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. uchazeči budou přijímáni dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání.

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ (S MATURITOU V DENNÍ I DÁLKOVÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ FORMĚ, 3 roky studia)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (VE ZKRÁCENÉ FORMĚ, 1,5 let studia)
Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč má na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školu (elektronicky, výpisem ze systému nebo v tištěné podobě. Termín pro podání přihlášek je od 1. února 2024 do 20. února 2024.

Přihlášky je možné podávat v budově školy v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol) nebo Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady pondělí – pátek v době úředních hodin od 8:00 do 15:00, v úterý v prodloužených úředních hodinách do 18:00.

Ve studijním oddělení každé úterý využít možnosti konzultace, vyzvednutí tiskopisů nebo tisku výpisů.