Zadejte hledané slovo

39-41-L/01 Autotronik

Autotronik obor

39-41-L/01 Autotronik

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s maturitou a výučním listem

Délka studia:

4 roky

Počet přijímaných žáků:

60

Obor modelu L+H, který žákům umožňuje po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru Autotronik.

Doby, kdy opravit auto zvládl skoro každý, kdo usedl za volant, jsou dávno pryč. Dnešní automobily jsou doslova „nadupané“ elektronikou, jejich údržba či opravy se bez kvalitní diagnostiky zkrátka neobejdou.

Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění skupiny B a C za zvýhodněných podmínek.

Autotronik je autoopravárenský obor s přípravou obdobnou jakou má automechanik. Odlišuje se  širší výukou elektrotechniky, a to jak v teoretických předmětech, tak i v odborném výcviku. S nástupem hybridních vozidel a vozidel s elektrickým pohonem čím dál víc platí, že pokud někdo chce rozumět autům, musí rozumět i počítačům, protože současná auta se běžně vybavují palubními počítači a další elektrotechnickou výbavou. Vzniká poptávka po technicky vzdělaných pracovnících – autotronicích, kteří si i s opravami elektronických systémů vozidel poradí.

V průběhu studia se žáci učí znát vozidla od základů jejich konstrukce, přes opravy podvozků, až po opravy a diagnostiku elektrických obvodů i řídicích systémů.

V dílnách si žáci osvojují základní řemeslné dovednosti a diagnostické postupy. Dílny odborného výcviku jsou vybaveny např. novou 3D geometrii, novými analyzátory a kouřoměry, obnovili jsme diagnostiku řídících jednotek systému Bosch.

V odborných laboratořích se pak žáci na nejmodernějších výukových panelech Lucas Nülle učí měřit technické veličiny.

V SPŠD, a.s. je výuka vzhledem k potřebám zřizovatele rozšířena o autobusovou techniku a také o hybridní vozidla a parciální trolejbusy. Naši učitelé jsou pravidelně školeni v teorii i praxi ve školicím středisku DPP, aby si žáci ze školních lavic odnášeli  potřebné teoretické i manuální dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich praxi.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C. Po úspěšném odmaturování může absolvent nastoupit na přezkoušení z vyhlášky 50/1978 Sb., která určitě rozšiřuje možnosti uplatnění.

Absolvent oboru se uplatní ve sféře oprav a diagnostiky vozidel, dále může pracovat v provozech na postu přijímacího technika, pracovníka stanic měření emisí a technické kontroly (tyto po získání několika let opravárenské praxe). Uplatní se také jako servisní technici, vedoucí autoservisů či prodejci aut.

Úspěšní absolventi se studijními předpoklady mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Uchazeči by měli mít základní předpoklady ke studiu, zájem o auta, elektroniku a být manuálně zruční.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • od třetího ročníku praxe v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromém servisu
  • ve třetím ročníku možnost získání výučního listu
  • zapojení do náborových programů DPP (motivačního a absolventského programu)
  • stipendijního programu (až 4 500 Kč za měsíc)
  • vyhláška 50/1978 Sb., §5
autotronik

Učební plán oboru ke stáhnutí ZDE.