Zadejte hledané slovo

26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

26-51-H/01 Elektrikář

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

30

Elektrikář je moderně koncipovaný tříletý učební obor s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky zakončený závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Ti nejúspěšnější, kteří mají vynikající studijními výsledky, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory ČR.

Proč se stát zrovna elektrikářem?

Je to perspektivní a na trhu práce vysoce žádaná profese. Elektrikář je potřeba všude tam, kde je elektrika, a ta nás dnes obklopuje doslova na každém kroku. Elektřina je symbolem i hybnou pákou moderní doby. Ohromný technický pokrok přináší neustále nová, modernější řešení nejrůznějších elektrotechnických problémů, což na dnešní elektrikáře klade vysoké profesní nároky. Zejména na hloubku i šířku jejich odborných znalostí. Moderní doba přináší elektrikářům nutnost celoživotního vzdělávání, na druhé straně poskytuje atraktivní, tvůrčí a finančně dobře ohodnocenou profesní kariéru.

Proč studovat obor právě v SPŠD?

 • Výuka oboru Elektrikář v SPŠD je vzhledem k potřebám zřizovatele – Dopravního podniku zaměřena i na dopravní prostředky v hromadné dopravě a nově i na elektromobilitu.
 • Žákům je zajištěna praxe i práce buď v dílnách DPP, nebo u smluvních partnerů.
 • Odborné dílny praktické výuky jsou komplexně moderně vybaveny
 • V loňském školním roce byla ve škole otevřena zcela nová elektro laboratoř
 • Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě
 • Obor Elektrikář patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat dohromady až tři roky, během kterých jistě načerpá dostatek zkušenosti pro samostatnou práci. Pokud se v posledním ročníku zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu čtvrtletní kupón k Lítačce zdarma. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává dalších 5 tisíc Kč!!! A to už za to stojí!
 • SPŠD, a.s. nabízí obor Elektrikář jak v denní formě studia pro absolventy ZŠ, tak v dálkové zkrácené formě – 1,5 roku. Toto studium je určeno těm, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují se při práci vyučit v oboru elektrikář. Vzhledem k vysokému zájmu zaměstnavatelů i samotných uchazečů o tento obor, otevírá se studium dokonce dvakrát ročně – v září a únoru.
 • K oběma formám studia patří pro ty nejlepší i Ocenění Hospodářské komory.

Co všechno se budoucí elektrikáři během studia v SPŠD, a.s. naučí?

Během studia žáci získají nejen všeobecný přehled o elektro oboru se základními znalostmi elektroinstalačních prací, ale i žádanou specializaci na elektromobilitu. Vytvářejí si základní návyk pro trvalou adaptabilitu na rostoucí požadavky rozvoje elektrotechniky a elektroniky. Všechno, co se naučí v odborných předmětech, si mohou hned vyzkoušet v praxi. Nejprve ve školních elektro dílnách v OZM Hostivaři, později na pracovištích DPP či u smluvních partnerů.

Kde všude najde elektrikář uplatnění?

Úspěšný absolvent oboru najde uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v Dopravním podniku. Prostě kdekoliv, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost a základní znalosti z fyziky a matematiky. Učivo uvedených předmětů v rozsahu základní školy bude na střední škole zpočátku znovu opakováno a nadále rozvíjeno a prohlubováno.

Pokud máte zájem o další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plán oboru ke stáhnutí ZDE.