Zadejte hledané slovo

26-51-H/01 Elektrikář

  • Výuka oboru Elektrikář v SPŠD je vzhledem k potřebám zřizovatele – Dopravního podniku zaměřena i na dopravní prostředky v hromadné dopravě a nově i na elektromobilitu.
  • Žákům je zajištěna praxe i práce buď v dílnách DPP, nebo u smluvních partnerů.
  • Odborné dílny praktické výuky jsou komplexně moderně vybaveny
  • V loňském školním roce byla ve škole otevřena zcela nová elektro laboratoř
  • Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě
  • Obor Elektrikář patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat dohromady až tři roky, během kterých jistě načerpá dostatek zkušenosti pro samostatnou práci. Pokud se v posledním ročníku zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium.
  • Obor Elektrikář nabízíme jak v denní formě studia pro absolventy ZŠ, tak v dálkové zkrácené formě 1,5 roku. Toto studium je určeno těm, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují se při práci vyučit v oboru elektrikář. Vzhledem k vysokému zájmu zaměstnavatelů i samotných uchazečů o tento obor, otevírá se studium dokonce dvakrát ročně – v září a únoru.

 

Během studia žáci získají nejen všeobecný přehled o elektro oboru se základními znalostmi elektroinstalačních prací, ale i žádanou specializaci na elektromobilitu. Vytvářejí si základní návyk pro trvalou adaptabilitu na rostoucí požadavky rozvoje elektrotechniky a elektroniky. Všechno, co se naučí v odborných předmětech, si mohou hned vyzkoušet v praxi. Nejprve ve školních elektro dílnách v OZM Hostivaři, později na pracovištích DPP či u smluvních partnerů.

Kde najde elektrikář uplatnění?

Úspěšný absolvent oboru najde uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v Dopravním podniku. Prostě kdekoliv, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost a základní znalosti z fyziky a matematiky. Učivo uvedených předmětů v rozsahu základní školy bude na střední škole zpočátku znovu opakováno a nadále rozvíjeno a prohlubováno.

Pokud máte zájem o další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.


Učební plán oboru ke stáhnutí ZDE.