Zadejte hledané slovo

26-51-H/01 Elektrikář

  • Výuka oboru Elektrikář v SPŠD je vzhledem k potřebám zřizovatele Dopravního podniku hl. m. Prahy zaměřena i na dopravní prostředky v hromadné dopravě a nově i na elektromobilitu.
  • Žákům je zajištěn odborný výcvik na pracovištích školy, DPP nebo u smluvních partnerů.
  • Škola disponuje vybavenými elektro laboratořemi a odbornými učebnami.
  • Úspěšní absolventi mohou ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu oboru Podnikání v denní i dálkové formě
  • Obor Elektrikář patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými programy.
  • Obor Elektrikář nabízíme jak v denní formě studia pro absolventy ZŠ, tak v dálkové zkrácené formě 1,5 roku. Zkrácené studium je určeno těm, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují si doplnit kvalifikaci v elektrooboru. 

Během studia žáci získají nejen všeobecný přehled o elektro oboru se základními znalostmi elektroinstalačních prací, ale i žádanou specializaci na elektromobilitu. Vytvářejí si základní návyk pro trvalou adaptabilitu na rostoucí požadavky rozvoje elektrotechniky a elektroniky. Všechno, co se naučí v odborných předmětech, si mohou hned vyzkoušet v praxi. Nejprve ve školních elektro dílnách v OZM Hostivaři, později na pracovištích DPP či u smluvních partnerů.

Úspěšný absolvent oboru najde uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v DPP.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost a základní znalosti z fyziky a matematiky. Učivo uvedených předmětů v rozsahu základní školy bude na střední škole zpočátku znovu opakováno a nadále rozvíjeno a prohlubováno.