Zadejte hledané slovo

23-55-H/02 Karosář

Karosář

23-55-H/02 Karosář

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Karosář je obor, jehož absolventi se při dnešním rozvoji automobilového průmyslu o práci opravdu bát nemusí. S množstvím aut na silnicích totiž přibývá i dopravních nehod, po kterých je nutné poškozené karoserie i vnitřní mechanismy aut opravit a vyklepat. Přesně tím se zabývá karosář nazývaný taky autoklempíř.

Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněných podmínek.

Základem této profese je práce s plechy a kovovými profily. V dnešní době se nemalou měrou objevují i díly z plastů. Budoucí karosáři se proto během studia učí znát materiálové členění, které je pro něho podstatnou základnou znalostí pro správnou volbu dělení, tváření a spojování materiálů.

Učí se pájet díly z tenkého plechu, jednotlivé plochy tmelit a zabrušovat, svařovat, poškození vyrovnávat a brousit. Samozřejmě dbá na zachování požadovaných vlastností materiálů. K důležitým nabytým dovednostem žáků patří i schopnost vyrobit zcela nové karosářské díly. Při opravách karosérií se učí zároveň ovládat i demontáž a montáž příslušenství a doplňků, ovládání oken apod. a po celkových opravách taky měřit a kontrolovat jejich geometrii.

V teoretickém vyučování získají dovednost čtení technologické dokumentace a strojírenských schémat, poznají druhy a vlastnosti materiálů i způsoby jejich označování.  Nedílnou součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a absolvování kurzu svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Proč studovat obor právě v SPŠD, a.s.?

Školní karosářská dílna je vybavena veškerým potřebným vybavením, a tak se žáci naučí vyrovnávat karoserie nejen na mobilním i pevném rovnacím rámu, kde se opravují rozsáhlá poškození karoserií, ale také se naučí opravovat a vyrovnávat díly nedestruktivní metodou pomocí vyrovnávací soupravy, která umí vyrovnávat nerovnosti karoserie bez poškození laku. Naučí se pracovat s pákovými i tabulovými nůžkami, zakružovačkami, ohýbačkami a ostatními nezbytnými tvářecími stroji a nářadím, jejichž prostřednictvím se naučí nedostupné karosářské díly vyrábět. Ke spojování materiálů používají svařovací soupravy na svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 a soupravu pro sváření elektrickým odporem. Na opravené části pak karosáři připraví podklad pro lakýrníky, kteří vůz nebo jeho část nalakují.

Exkluzivní výhodou SPŠD, a.s. je nabídka praxe pro žáky v dílnách DPP, kdy vedle běžné „klempířiny“ na autech, kterou se učí ve škole, mohou získat praxi i na vozidlech MHD –  tramvajích a autobusech.

Obor Karosář navíc taky patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými rozvojovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky) pro studenty. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč! A to už stojí za zvážení!

Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může si udělat maturitu v nástavbovém studiu, a to buď v denní, nebo i dálkové formě v oborech Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Jaké je uplatnění karosářů?

Absolventi oboru Karosář se uplatní především v dílnách a servisech, při celkových či dílčích opravách karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel, montáži jejich příslušenství, jejich ošetřování a údržbě. Mohou se také uplatnit ve výrobě vozidel.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Obor je vhodný pro každého, kdo se zajímá o auta, má rád vůni benzinu, je zručný, pečlivý a má technické myšlení.

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a doložená zdravotní způsobilost Pro další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
Karosář

Učební plán oboru ke stažení ZDE.