Zadejte hledané slovo

23-61-H/01 Autolakýrník

Autolakýrník

23-61-H/01 Autolakýrník

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Největší efekt při opravě vozidla vždy bezpochyby udělá perfektně nanesený nový lak. Lakováním a úpravami povrchů karoserií a skříní vozidel se zabývá autolakýrník. Důvodů, proč se stát zrovna autolakýrníkem je hned několik.

Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněných podmínek.

K tomu, aby dokonale ovládl své řemeslo, musí autolakýrník získat především znalosti o vlastnostech různých materiálů, neboť se učí míchání a aplikování barev na různé i specifické povrchy. Musí ovládat práci s plničem i  lakovací pistolí. Naučí se podklad lakovaných dílů odborně připravit a pak nejen lakovat, ale lakování i opravovat a ošetřovat. Jde nejen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních či antivibračních povlaků. Při všech činnostech se žáci seznamují také se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Zvýšená pozornost je věnována i ekologickým způsobům likvidace zbytků nátěrových hmot.

V dílnách SPŠD, a.s. je budoucím autolakýrníkům k dispozici veškeré nezbytné vybavení – lakovací box, lakýrnické stojany, stříkací pistole, odsávací zařízení s filtrací, míchárna barev i souprava koloristických odstínů. Žáci tak získají základní orientaci o všech lakýrnických postupech a naučí se samostatně volit správný pracovní postup. Tyto dovednosti mnozí z nich využijí i u vozidel MHD (tramvají, autobusů a vagónů metra) na odborných praxích v DPP. Ostatní praxi absolvují ve smluvních servisech různých značek. Velmi dobře funguje také spolupráce mezi školou a firmou Servind, která je největším distributorem barev. Naši žáci mají možnost několikrát ročně tam navštívit přínosná tematická školení, nebo se odborně připravovat na řemeslné soutěže.

Autolakýrník patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými rozvojovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky) pro studenty. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč! A to už stojí za zvážení!

Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může absolvent tohoto učebního oboru pokračovat ve vzdělávání v SPŠD nástavbovým studiem oboru Podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě.

Součástí vzdělávání je také příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Pro ty, kteří lakýrnickou profesi v praxi vykonávají, ale nejsou řádně vyučení, nabízí SPŠD, a.s. možnost získání tzv. profesní kvalifikace v oboru. Po složení zkoušek Autolakýrník-přípravář a Autolakýrník-povrchová úprava mohou získat i regulérní výuční list.

Pro více informací nejen o profesních kvalifikacích, ale i o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

Obor Autolakýrník je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří rádi „ze starého dělají nové“. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a doložená zdravotní způsobilost.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
Autolakýrník

Učební plán oboru ke stažení ZDE.