Zadejte hledané slovo

23-61-H/01 AUTOLAKÝRNÍK

K tomu, aby dokonale ovládl své řemeslo, musí autolakýrník získat především znalosti o vlastnostech různých materiálů, neboť se učí míchání a aplikování barev na různé i specifické povrchy. Musí ovládat práci s plničem i  lakovací pistolí. Naučí se podklad lakovaných dílů odborně připravit a pak nejen lakovat, ale lakování i opravovat a ošetřovat. Jde nejen o lakování dekorativní, ale také o nanášení antikorozních či antivibračních povlaků. Při všech činnostech se žáci seznamují také se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Zvýšená pozornost je věnována i ekologickým způsobům likvidace zbytků nátěrových hmot.

Ve školních dílnách je budoucím autolakýrníkům k dispozici veškeré nezbytné vybavení – nový lakovací box, lakýrnické stojany, stříkací pistole, odsávací zařízení s filtrací, míchárna barev i souprava koloristických odstínů. Žáci tak získají základní orientaci o všech lakýrnických postupech a naučí se samostatně volit správný pracovní postup. Tyto dovednosti mnozí z nich využijí i u vozidel MHD (tramvají, autobusů a vagónů metra) na odborných praxích v DPP.  Někteří žáci praxi absolvují ve smluvních servisech různých značek. Velmi dobře funguje spolupráce mezi školou a firmou Servind, která je největším distributorem barev. Naši žáci mají možnost několikrát ročně tam navštívit přínosná tematická školení, nebo se odborně připravovat na řemeslné soutěže.

Autolakýrník patří mezi obory, které Dopravní podnik hl. města Prahy podporuje nabídkou Motivačního, Stipendijního nebo Absolventského programu. 

Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může absolvent tohoto učebního oboru pokračovat ve vzdělávání  nástavbovým studiem oboru Podnikání nebo Provozní technika, a to jak v denní, tak i dálkové formě.

Součástí vzdělávání je také příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Pro ty, kteří lakýrnickou profesi v praxi vykonávají, ale nejsou řádně vyučení, nabízí SPŠD, a.s. možnost získání tzv. profesní kvalifikace v oboru. Po složení obou dílčích zkoušek Autolakýrník-přípravář a Autolakýrník-povrchová úprava mohou získat i výuční list.

Pro více informací nejen o profesních kvalifikacích, ale i o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.