Zadejte hledané slovo

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Nástavbový obor Podnikání v denní i dálkové formě studia je určen pro uchazeče, kteří si chtějí rozšířit vzdělání a jsou absolventy jakéhokoli tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Obor je se školným dle platného ceníku pro příslušný školní rok.

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.

  • Pro uchazeče s ukončeným středním odborným vzděláním s výučním listem kategorie H. Obor není nástavbou pro nižší střední odborné vzdělání s výučním listem kategorie E.
  • PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ se řídí stejnými pravidly, jako přijímání žáků ze ZŠ.
  • Uchazeči podávají přihlášku v elektronické formě a konají jednotnou přijímací zkoušku.