Zadejte hledané slovo

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ DENNÍ

64-41-L/51 Podnikání

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

12 000 Kč/šk. rok

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

2 roky v denní, 3 roky v dálkové formě studia

Počet přijímaných žáků:

30

Nástavbový obor Podnikání v denní i dálkové formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání a jsou absolventy jakéhokoli tříletého oboru vzdělání s výučním listem.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.

  • Pro uchazeče s ukončeným středním odborným vzděláním s výučním listem kategorie H. Obor není nástavbou pro nižší střední odborné vzdělání s výučním listem kategorie E.
  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololetí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

Učební plány oboru ke stažení ZDE.