2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou
Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro vybrané čtyřl...
15.05.2018
2. kolo přijímacího řízení pro tříleté obory s výučním listem
Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro vybrané tříle...
03.05.2018
Nabídka exkurzí, polytechnických dílen, kurzů pro rodiny s dětmi
Informace k výsledkům a průběhu přijímacího řízení 2018.
15.05.2018
Absolventský program Dopravního podniku pro rok 2018
Aktuální informace pro žáky posledních ročníků vybraných technických oborů Strojní zámečník, Automechani...
26.04.2018
Dálkové studium pro uchazeče se základním vzděláním
Dálková forma tříletého oboru Automechanik je určena pro uchazeče 18+ s dokončeným základním vzděláním.
12.04.2018

Studentské novinky

Stipendijní program DPP
Den pro prváky 2018
Soutěž Automobileum 2018

Partneři školy

partner-pospolupartner-evropsyfondpartner-oppapartner-evropskysocialnifondpartner-nasizaciskaladajipartner-erasmuspartner-MS-dreamspartpartner-oracle