Zadejte hledané slovo

Šablony II.

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro SŠ a VOŠ v období 9/2019 – 8/2020. Projekt se nazývá MODERNIZACE VÝUKY A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ VE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE DOPRAVNÍ, A. S. II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016213 je spolufinancován Evropskou unií.

Zaměřujeme se na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s veřejností.

Plakát

Šablony II. pro SŠ a VOŠ v období 9/2019 – 8/2020