Zadejte hledané slovo

Třídní schůzky

Třídní schůzky školního roku 2020/21

Plánované třídní schůzky  1. ročníků dne 17. 9. 2020 se vzhledem k hygienickým opatřením nekonají.

Všechny důležité informace budou rodičům průběžně předávány prostřednictvím žáků, případně písemně přes e-maily  či systém Bakaláři.

Třidní schůzky