Zadejte hledané slovo

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik

26-52-H/01 Elektromechanik pro dopravní prostředky

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Rámcový vzdělávací program elektromechaniků se nazývá Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52 H/01.

Vzhledem k potřebám zřizovatele je obor v SPŠD, a.s. zaměřen na dopravní prostředky a nazývá se Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Proč se stát elektromechanikem?

Vyučit se v dnešní době elektromechanikem je spolehlivá cesta, jak si vybudovat respekt na trhu práce a navíc vydělávat „chlapské“ peníze. Firmám elektromechanici chybí, a tak se nemusí bát o dobře placenou práci.

Proč studovat obor právě v SPŠD, a.s.?

 • Během studia jsou žáci podrobně seznámeni se všemi druhy hromadných dopravních prostředků v Praze používaných v minulosti i současnosti.
 • Zavádění elektro-busů či parciálních trolejbusů do pražské MHD si žádá obor rozšířit i o výuku elektro-motorů, aby budoucí absolventi měli o nastupující elektromobilitě potřebné teoretické i praktické znalosti.
 • Kromě výučního listu nejlepší absolventi oboru pravidelně získávají i Osvědčení Hospodářské komory ČR.
 • Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě.
 • Obor Elektromechanik patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a přihlásí se do Absolventského programu, může pod odborným vedením zkušenějšího kolegy pracovat po ukončení studia až dva roky. Pokud se v posledním ročníku studia zařadí do Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše čtyř čtvrtletních předplatné časové jízdenky pro studenty k Lítačce zdarma. Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč!!! A to už za to stojí!


Co všechno se žáci během studia ve škole naučí:

 • ovládat odbornou terminologii;
 • orientovat se v technické dokumentaci;
 • pracovat s diagnostickými přístroji a volit správné technologické postupy;
 • diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody nebo zařízení s pomocí technické dokumentace

 

Jaké je uplatnění elektromechaniků?:

 • Absolventi se mohou uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků v autoservisech či ve stanicích technických kontrol.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Obor je vhodný pro všechny zvídavé kluky a holky, které baví přicházet na kloub elektrickým zařízením a přístrojům.

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba i jistá manuální zručnost.

Pokud máte zájem o další informace o oboru, volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plány ke stáhnutí ZDE.