Zadejte hledané slovo

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

  • Během studia jsou žáci podrobně seznámeni se všemi druhy hromadných dopravních prostředků v Praze používaných v minulosti i současnosti.
  • Zavádění elektro-busů či parciálních trolejbusů do pražské MHD si žádá obor rozšířit i o výuku elektro-motorů, aby budoucí absolventi měli o nastupující elektromobilitě potřebné teoretické i praktické znalosti.
  • Kromě výučního listu mohou být nejlepší absolventi ocenění Hospodářskou komorou ČR.
  • Úspěšní absolventi mohou ve studiu pokračovat v nástavbovém studiu oboru Podnikání, a to v denní nebo dálkové formě.
  • Obor Elektromechanik patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy.

Co se žáci během studia naučí:

  • ovládat odbornou terminologii;
  • orientovat se v technické dokumentaci;
  • pracovat s diagnostickými přístroji a volit správné technologické postupy;
  • diagnostikovat a opravovat elektrotechnické obvody nebo zařízení s pomocí technické dokumentace

Jaké je uplatnění elektromechaniků?

  • Absolventi se mohou uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků v autoservisech či ve stanicích technických kontrol.

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba i jistá manuální zručnost.