Zadejte hledané slovo

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA

Nástavbový obor Provozní technika je  určen absolventům vybraných tříletých oborů s výučním listem se strojním a technickým zaměřením, kteří mají zájem doplnit si vzdělání o maturitní zkoušku.

Obor je se školným dle platného ceníku pro příslušný školní rok.

Obor mohou studovat pouze absolventi vybraných tříletých oborů technického směru, seznam ZDE.

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na potřeby zřizovatele Dopravního podniku hlavního města Prahy.