Zadejte hledané slovo

66-42-L/51 PROPAGACE

66-42-L/51 Propagace

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

12 000 Kč/šk. rok

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

2 roky

Počet přijímaných žáků:

30

Nástavbový obor v denní formě studia je určen všem úspěšným absolventům oboru Aranžér, kteří si chtějí rozšířit získané vzdělání o maturitu.

Budete se ve větším rozsahu věnovat tvorbě propagačních materiálů, naučíte se připravovat propagační akce, seznámíte se se základy designu a výstavnictví. Během studia se budete věnovat také ekonomickým předmětům a jazyku, které ke studiu oborů zakončených maturitní zkouškou patří. Po ukončení studia, budete připraveni na práci v reklamní a propagační sféře, v obchodní nebo podnikatelské oblasti nebo se můžete rozhodnout pro studium na vysoké škole.

  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololetí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

Učební plán oboru ke stáhnutí ZDE.