Zadejte hledané slovo

66-42-L/51 PROPAGACE

Nástavbový obor v denní formě studia je určen všem úspěšným absolventům oboru Aranžér, kteří si chtějí rozšířit získané vzdělání o maturitu.

Obor je se školným dle platného ceníku pro příslušný školní rok.

Budete se ve větším rozsahu věnovat tvorbě propagačních materiálů, naučíte se připravovat propagační akce, seznámíte se se základy designu a výstavnictví. Během studia se budete věnovat také ekonomickým předmětům a jazyku, které ke studiu oborů zakončených maturitní zkouškou patří. Po ukončení studia, budete připraveni na práci v reklamní a propagační sféře, v obchodní nebo podnikatelské oblasti nebo se můžete rozhodnout pro studium na vysoké škole.

  • UCHAZEČI KONAJÍ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU
  • Uchazeči podávají přihlášky elektronicky
  • Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení