Zadejte hledané slovo

26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ZKRÁCENÁ FORMA 1,5 ROKU

elektrikář dálkový zkrácený

Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené minimálně střední vzdělání (výuční list) .

Studium je organizováno ve zkrácené formě studia s trváním 1,5 roku.

 

 

 • Studium je určeno pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ).
 • Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor E s výučním listem!
 • Obor není určen pro uchazeče, kteří nedokončili řádně jakoukoli formu středního vzdělávání!
 • Pro studium oboru Elektrikář ve zkrácené formě je stanoveno školné 18 000/šk. rok splatná po přijetí na základě vystavené faktury.
 • Výuka probíhá jedenkrát týdně zpravidla od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem. Teoretická výuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, odborný výcvik v dílnách OV v Hostivaři – Praha 10.
 • Škola nezajišťuje žákům této formy studia pracovní oblečení.
 • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
 • Celkem studující absolvuje 320 hodin výuky odborných předmětů, z toho 120 hodin činí odborný výcvik.

Povinné přílohy přihlášky ke studiu

 • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
 • kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (minimálně výuční list ze tříletého oboru vzdělání nebo maturitní zkouška nebo VŠ)
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)