Zadejte hledané slovo

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Rozvoj elektromobility v městské dopravě je s ohledem na životní prostředí nezadržitelný, jelikož vozidla s elektrickým pohonem neprodukují žádné lokální emise, snižují uhlíkovou stopu a znatelně snižují hluk z dopravy.

Na tvorbě nového učebního plánu oboru se podílí společný expertní tým složený ze zástupců školy i odborníků z Dopravního podniku. Smyslem jejich jednání je upravit vzdělávací program tak, aby absolventi oboru byli pro samostatnou servisní práci na elektrobusech, elektromobilech i parciálních trolejbusech vybaveni jak dostatečnými odbornými znalostmi, tak patřičnými profesními dovednostmi. Do učebního plánu budou zařazeny předměty, jako např. Konstrukce motorových vozidel, Opravárenství a diagnostika, Elektropříslušenství a Elektrické stroje a přístroje. Předmět Elektromobilita bude ve 3. ročníku probíhat ve formě workshopů přímo na pracovištích DPP, stejně jako povinná praxe žáků v rámci odborného výcviku.

Žáci oboru Autoelektrikář také samozřejmě mohou využít všech výhod nabízených rozvojových programů DPP.

Úspěšní absolventi mohou po ukončení učebního oboru pokračovat ve studiu v SPŠD nástavbovým oborem Podnikání, a to buď v denní, nebo dálkové formě.

Orientací na e-mobilitu budou absolventi SPŠD oboru Autoelektrikář připraveni na její nástup a rozvoj nejen v hromadné dopravě, ale i v běžném silničním provozu. Na trhu práce se stanou žádanými odborníky, neboť budou umět provádět diagnostiku, opravy a kontrolu elektrických a elektronických prvků nejen běžných vozidel, ale i vozidel hybridních a elektromobilů.

Pro vzdělávání v tomto oboru je důležitá manuální zručnost a určitá míra technického myšlení. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením.