Zadejte hledané slovo

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Rozvoj elektromobility v městské dopravě je s ohledem na životní prostředí nezadržitelný, jelikož vozidla s elektrickým pohonem neprodukují žádné lokální emise, snižují uhlíkovou stopu a znatelně snižují hluk z dopravy.

Na tvorbě nového učebního plánu oboru se podílí společný expertní tým složený ze zástupců školy i odborníků z Dopravního podniku. Smyslem jejich jednání je upravit vzdělávací program tak, aby absolventi oboru byli pro samostatnou servisní práci na elektrobusech, elektromobilech i parciálních trolejbusech vybaveni jak dostatečnými odbornými znalostmi, tak patřičnými profesními dovednostmi. Do učebního plánu budou zařazeny předměty, jako např. Konstrukce motorových vozidel, Opravárenství a diagnostika, Elektropříslušenství a Elektrické stroje a přístroje. Předmět Elektromobilita bude ve 3. ročníku probíhat ve formě workshopů přímo na pracovištích DPP, stejně jako povinná praxe žáků v rámci odborného výcviku.

Žáci oboru Autoelektrikář také samozřejmě mohou využít všech výhod nabízených rozvojových programů DPP. V posledním ročníku studia se např. mohou přihlásit do Motivačního programu, v jehož rámci získají od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc ještě řadu zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Přihlásí-li se pak následně do Absolventského programu, mohou až dva roky v podniku pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se i do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky). Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč! A to už stojí za zvážení!

Součástí vzdělávání v oboru je také příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může po ukončení učebního oboru pokračovat ve studiu v SPŠD nástavbovým oborem Podnikání, a to buď v denní, nebo dálkové formě.

Orientací na e-mobilitu budou absolventi SPŠD oboru Autoelektrikář připraveni na její nástup a rozvoj nejen v hromadné dopravě, ale i v běžném silničním provozu. Na trhu práce se stanou žádanými odborníky, neboť budou umět provádět diagnostiku, opravy a kontrolu elektrických a elektronických prvků nejen běžných vozidel, ale i vozidel hybridních a elektromobilů.

Pro vzdělávání v tomto oboru je důležitá manuální zručnost a určitá míra technického myšlení. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením.

Pro další informace o oboru volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

Učební plán oboru ke stažení ZDE.