Zadejte hledané slovo

26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář obor

26-57-H/01 Autoelektrikář pro elektromobilitu

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Klasický autoelektrikář provádí opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních vozidel. Zná jejich konstrukci a za pomoci měřidel a měřicích přístrojů umí závadu na elektrotechnických systémech vozidel vyhledat a následně i opravit.

Postupné zavádění elektrobusů a parciálních trolejbusů do pražské MHD však vyvolalo aktuální potřebu školní vzdělávací program oboru upravit a od školního roku 2020/21 ho nově profilovat na elektromobilitu.

Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění skupiny B a C za zvýhodněných podmínek.

Rozvoj elektromobility v městské dopravě je s ohledem na životní prostředí nezadržitelný, jelikož vozidla s elektrickým pohonem neprodukují žádné lokální emise, snižují uhlíkovou stopu a znatelně snižují hluk z dopravy.

Na tvorbě nového učebního plánu oboru se podílí společný expertní tým složený ze zástupců školy i odborníků z Dopravního podniku. Smyslem jejich jednání je upravit vzdělávací program tak, aby absolventi oboru byli pro samostatnou servisní práci na elektrobusech, elektromobilech i parciálních trolejbusech vybaveni jak dostatečnými odbornými znalostmi, tak patřičnými profesními dovednostmi. Do učebního plánu budou zařazeny předměty, jako např. Konstrukce motorových vozidel, Opravárenství a diagnostika, Elektropříslušenství a Elektrické stroje a přístroje. Předmět Elektromobilita bude ve 3. ročníku probíhat ve formě workshopů přímo na pracovištích DPP, stejně jako povinná praxe žáků v rámci odborného výcviku.

Žáci oboru Autoelektrikář také samozřejmě mohou využít všech výhod nabízených rozvojových programů DPP. V posledním ročníku studia se např. mohou přihlásit do Motivačního programu, v jehož rámci získají od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc ještě řadu zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Přihlásí-li se pak následně do Absolventského programu, mohou až dva roky v podniku pracovat pod odborným vedením zkušenějšího kolegy. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se i do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky). Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč! A to už stojí za zvážení!

Součástí vzdělávání v oboru je také příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Pokud se ukáže, že je žák studijní typ, může po ukončení učebního oboru pokračovat ve studiu v SPŠD nástavbovým oborem Podnikání, a to buď v denní, nebo dálkové formě.

Orientací na e-mobilitu budou absolventi SPŠD oboru Autoelektrikář připraveni na její nástup a rozvoj nejen v hromadné dopravě, ale i v běžném silničním provozu. Na trhu práce se stanou žádanými odborníky, neboť budou umět provádět diagnostiku, opravy a kontrolu elektrických a elektronických prvků nejen běžných vozidel, ale i vozidel hybridních a elektromobilů.

Pro vzdělávání v tomto oboru je důležitá manuální zručnost a určitá míra technického myšlení. Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením.

Pro další informace o oboru volejte studijní oddělení SPŠD, a.s. na tel: 724 895 040 nebo 732 436 232.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plán oboru ke stažení ZDE.