Zadejte hledané slovo

Omlouvání

Omlouvání absence
z teoretické výuky v obou budovách školy:

Neprodleně prosím e- mailem kontaktujte třídního učitele – viz kontakty

V emailu uveďte jméno, příjmení, třídu, důvod absence a datum, kterého se absence týká. V případě dlouhodobé nemoci stačí odhad. Ihned po skončení absence se žák dostaví za třídním učitelem a předloží omluvný list s omluvou.