Zadejte hledané slovo

O nás

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. je zaměřena na výuku technických oborů se zaměřením na městskou hromadnou dopravu, logistiku v dopravě, informatiku, elektro a automobilový průmysl. Obory je možné studovat v denní, dálkové a zkrácené formě vzdělávání. Zřizovatelem školy je Dopravní podnik hlavního města Prahy.  Teoretická výuka probíhá ve dvou budovách školy v Motole a na Vinohradech. Obě jsou výborně dopravně dostupné v rámci Prahy i Středočeského kraje. Odborný výcvik je zajišťován v dílnách v Košířích, v Motole a v Hostivaři, ve vyšších ročnících především na pracovištích zřizovatele, případně podle zájmu a preference žáků jednotlivých oborů.

Fotogalerie ze školních akcí a aktivit zde ZONERAMA.

BUDOVA ŠKOLY MORAVSKÁ

budova Moravská

Teoretická výuka v budově školy Moravská

Autotronik čtyřletý obor s výučním listem a s maturitou

Mechanik opravář motorových vozidel tříletý obor s výučním listem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje tříletý obor s výučním listem
Elektrikář tříletý obor s výučním listem
Autoelektrikář tříletý obor s výučním listem
Autolakýrník tříletý obor s výučním listem
Karosář tříletý obor s výučním listem
Strojní mechanik tříletý obor s výučním listem

Provozní technika nástavbový obor s maturitou v denní formě
Podnikání tříletý nástavbový obor s maturitou v dálkové formě

Propagace dvouletý nástavbový obor s maturitou v denní formě
Podnikání dvouletý nástavbový obor s maturitou v denní formě

Mechanik opravář motorových vozidel 1,5 letý obor s výučním listem v dálkové formě pro uchazeče s ukončeným vzděláním (VL, MT, VOŠ, VŠ)
Elektrikář 1,5 letý obor s výučním listem v dálkové formě pro uchazeče s ukončeným vzděláním (VL, MT, VOŠ, VŠ)
Mechanik opravář motorových vozidel tříletý obor s výučním listem v dálkové formě (pro dospělé uchazeče)

BUDOVA ŠKOLY MOTOL

Budova Motol

Teoretická výuka v budově školy v Motole

Informační technologie čtyřletý obor s maturitní zkouškou
Mechanik elektrotechnik čtyřletý obor s maturitní zkouškou a s výučním listem
Provoz a ekonomika dopravy čtyřletý obor s maturitní zkouškou

ozubená kola