Zadejte hledané slovo

18-20-M/01 Informační technologie – Aplikace, grafika a webdesign

IT

18-20-M/01 Informační technologie

Objekt vyučování:

Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s maturitou

Délka studia:

4 roky

Počet přijímaných žáků:

30

Informační technologie hýbou světem, a pokud okouzlily i tebe, proč je nestudovat právě v naší škole?

Nabízíme ti velice zajímavý studijní obor Informační technologie/Aplikace, grafika a webdesign, kde budou pro Tebe v úvodu studia klíčovými předměty Programové vybavení, Programování, Hardware, Základy elektrotechniky, ve vyšších ročnících pak Operační systémy, Datové sítě, Databázové systémy, CAD systémy a atraktivní předměty Webdesign a Grafická tvorba. Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci výuky je možné navíc využít účasti na kurzech Oracle, MSDN AA.

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; při instalaci a správě aplikačního software a operačních systémů, při návrzích a administraci počítačových sítí nebo při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství.

play-sharp-fill

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru není třeba
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • možnost řidičského průkazu skupiny B
  • kurzy Oracle, MSDN AA
  • výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ