Zadejte hledané slovo

Motivační, absolventský a stipendijní program

Pro žáky a absolventy vybraných oborů zřizovatel provozuje několik náborových programů.

Motivační program

Program DPP je určen pro žáky posledních ročníků vybraných oborů.

Vybrané obory:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Žáci jsou v posledním ročníku v rámci odborné praxe zařazeni na pracoviště DP, kde pod vedením instruktora získávají zkušenosti a rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti. Zařazení do Motivačního programu je dobrým předpokladem pro zařazení do následného Absolventského programu s možností získání zaměstnání.

Podmínky programu:

 • nulová neomluvená absence ve druhém nebo třetím ročníku studia;
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci 2. ročníku a 3. ročníku);
 • doporučení školy, odborného výcviku – formulář ke stažení;
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Přihláška do Motivačního programu ke stažení, nebo formulář tiskopisu poskytne všem zájemcům Mgr. Vlasta Vondráková.

Absolventský program

Program DPP je určen pro úspěšné absolventy vybraných oborů.

Vybrané obory:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)
Náborová kampaň

Podmínky programu:

 • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
 • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
 • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
 • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihláška do ABP pro žáky ke stažení, nebo ve formě tiskopisu poskytne všem zájemcům Mgr. Vlasta Vondráková.

Aktuální informace o absolventském programu DPP ke stažení.