Zadejte hledané slovo

Mechanik opravář motorových vozidel v dálkové formě

automechanik dálkově

Mechanik opravář motorových vozidel v dálkové formě

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

15 000 Kč/šk. rok

Dosažené vzdělání:

střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

20

Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené základní vzdělání, případně nedokončený jakýkoli typ středoškolského studia. 

Studium je organizováno v dálkové formě studia s trváním 3 roky.

  • Teoretická výuka je organizována v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, odborný výcvik a odborná praxe probíhají na pracovištích školy a celková hodinová dotace činí za celou dobu studia 620 hodin.
  • Teoretická výuka probíhá v budově školy jeden den v týdnu zpravidla od 13:10 hod. cca do 20:00 hod. Odborný výcvik na pracovišti zpravidla od 14:00 hodin. Teoretická výuka se dle rozvrhu střídá s odborným výcvikem.
  • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
  • Předmět Řízení motorových vozidel pro dálkové studium škola nezajišťuje. Vzhledem k věku žáků, se předpokládá oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C. V případě potřeby, může škola zajistit vykonání kurzu u smluvní autoškoly.
  • Studium je ukončené závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.


Informace o studiu:   

Martina Kolmanová DiS.
kolmanova@sps-dopravni.cz
tel: +420 724 895 040

  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • úředně ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku ZŠ
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)

Učební plán oboru ke stažení ZDE.