Zadejte hledané slovo

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 3 ROKY DÁLKA

Automechanik dálkový zkrácený

Studium oboru ve zkrácené formě 1,5 roku je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené minimálně středoškolské vzdělání.

Studium oboru ve dálkové formě 3 roky je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené základní vzdělání nebo jakékoli nedokončené  střední vzdělání.

 • Studium je určeno pro uchazeče 18+ s ukončeným základním vzděláním a ukončenou povinnou školní docházkou.
 • Obor není určen pro uchazeče, kteří ve stejném školním roce ukončili základní školu.
 • Obor je určen pro uchazeče, kteří nedokončili řádně jakoukoli formu středního vzdělávání!
 • Pro studium oboru Mechanik opravář motorových vozidel v dálkové formě je stanoveno školné 18 000/šk. rok, splatné po přijetí na základě vystavené faktury.
 • Výuka probíhá jedenkrát týdně zpravidla od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem. Teoretická výuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, odborný výcvik v dílnách OV v Praze 5 – Košířích, Plzeňská 137.
 • Škola nezajišťuje žákům této formy studia pracovní oblečení.
 • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
 • Předmět Řízení motorových vozidel pro dálkové studium škola nezajišťuje. Vzhledem k věku žáků, se předpokládá oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C. V případě potřeby, může škola zajistit vykonání kurzu u smluvní autoškoly.
 • Studium je ukončené závěrečnou zkouškou podle platné legislativy a je ukončeno výučním listem.


Informace o studiu:   

Martina Kolmanová DiS.
kolmanova@sps-dopravni.cz
tel: +420 724 895 040

 • Povinné přílohy přihlášky ke studiu
  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (minimálně výuční list ze tříletého oboru vzdělání nebo maturitní zkouška nebo VŠ)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)