Zadejte hledané slovo

SPLOUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

WORKSHOPY A EXKURZE

workshopy

Termíny pro třídní kolektivy objednávejte na adrese marketing@sps-dopravni.cz.
Reportáž z tvořivých dílen zde.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

vozovna

Komentovaná prohlídka výpravny i ostatních prostor vozovny pro uchazeče o studium tříletých oborů s výučním listem a maturitních oborů se zaměřením na dopravu, elektro a auto.

Polytechnická hnízda pro základní školy

Koncept tzv. Polytechnických hnízd vrací do hry dříve běžné dílny ve výuce žáků základních škol. Během 4 vyučovacích hodin měsíčně si žáci ZŠ mají možnost vyzkoušet základní manipulaci s pracovními nástroji a seznámit se se zpracováním různých materiálů. Vedle získání elementární manuální zručnosti, jsou děti seznamovány i se základy robotiky.

Termíny výuky je možné objednat zde: martinek@sps-dopravni.cz.

Více informací zde.