Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Informace k vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zájem o studium v denní formě musí potvrdit uchazeč odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. V případě výsledků pro uchazeče o studium tříletých oborů s výučním listem je nejpozdější termín pondělí 9. května 2023 včetně.

Zápisový lístek je možné odevzdat  osobně od 7:30 do 15:00 na studijním oddělení v budově školy Moravská 3, Praha 2 a v budově školy Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5 nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol.

V případě, že přijatý uchazeč svůj zájem o studium ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. nepotvrdí do 10 pracovních dnů, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a na takto uvolněné místo může být přijat další uchazeč v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona).

Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou využít práva na odvolání nebo podat přihlášku do oborů, kde bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o dalších kolech přijímacího řízení bude zveřejněna v období kolem 10. května 2023.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných žáků do 1. ročníků.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÉHO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ)

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč do 1. března 2023

– osobně na studijní oddělení ve škole v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5) nebo na Vinohradech (Moravská 3, Praha 2), podatelnu nebo sekretariát školy;
– písemně na adresu školy Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5;
– datovou schránkou (musí být zřízena přímo na jméno zákonného zástupce nebo uchazeče) a to pouze autorizovanou konverzí dokumentů, prostřednictvím Czech POINT.