Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 do 1. ročníku

  • tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem v denní formě
  • čtyřletých oborů středního vzdělání s výučním listem a s maturitou v denní formě
  • čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitou v denní formě
  • dvouletých nástavbových oborů v denní formě
  • tříletých nástavbových oborů v dálkové formě
  • oborů středního vzdělání s výučním listem v dálkové formě (pro dospělé uchazeče s ukončeným základním)
  • oborů středního vzdělání s výučním listem ve zkrácené formě (pro uchazeče s ukončeným vzděláním v jiném oboru SŠ, VOŠ, VŠ)

Ředitel školy dle §60 odst. 2 školského zákona nejpozději do 31. ledna 2023 stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínku zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru a výkonu povolání a další stanovené podmínky pro přijetí (viz kritéria).

K nástavbovému studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem. Vysvědčení a výuční list je nutné předložit škole  nejpozději v den nástupu ke studiu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč do 1. března 2023:

– osobně na studijní oddělení ve škole v Motole (Plzeňská 298/217a, Praha 5) nebo na Vinohradech (Moravská 3, Praha 2), podatelnu nebo sekretariát  
– písemně na adresu školy Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5
– datovou schránkou (zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče) a to pouze autorizovanou konverzí dokumentů