Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 24/25

Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. 

Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. uchazeči budou přijímáni dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání.

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ (S MATURITOU V DENNÍ I DÁLKOVÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ FORMĚ, 3 roky studia)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (VE ZKRÁCENÉ FORMĚ, 1,5 let studia)

Termíny konání ŠPZ pro jednotlivé obory jsou doplňovány průběžně, ke stažení zde.

Stanovení pořadí uchazečů

pořadí uchazečů se stanoví až po náhradním termínu JPZ a ŠPZ.

  • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
  • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
  • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
  • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
  • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
  • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
  • Zápisové lístky se nepoužívají.
  • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
  • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
  • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech./li>