Zadejte hledané slovo

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

Spolek rodičů a přátel školy při střední průmyslové škole dopravní, a. s.

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2015 na základě registrace a stanov schválených Městským soudem v Praze. Je pokračovatelem rady rodičů.

Spolek prosazuje zájmy žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy, podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků a každoročně se podílí na zajištění maturitního plesu. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů. Finanční prostředky jsou použity následovně:

  • na zlepšování školního prostředí a podmínek studia
  • na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků
  • na ohodnocení studijních úspěchů a ceny v žákovských pracích, projektech apod.
  • na financování žákovských akcí (zájezdy, výlety, plesy)

Původně: Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.:

Občanské sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2010 na základě registrace a schválených stanov Ministerstvem vnitra ČR, jako pokračovatel SRPŠ.

Kontaktní údaje:

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

IČ: 22812865

Členský příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 300,-Kč

Připomínky, návrhy, podněty, žádosti apod. můžete zasílat písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu spolekrodicu@sps-dopravni.cz.  Spolek se jimi bude zabývat na svém nejbližším zasedání.

Složení výboru Spolku: 

  • Předseda: Lenka Škabradová Střítežská
  • Hospodářka:  Martina Železná
  • Kontrolní komise: Michal Fexa, Simona Marhanová, Olga Ekartová

Zápisy z členských schůzí:

Zápis z členské schůze – Motol, Moravská, 14. 11. 2023
Zápis z členské schůze – Motol, Moravská, 12. 4. 2023 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moto, Moravská 10. 11. 2022
Zápis z členské schůze – Motol, Moravská 15.11.2021
Zápis z členské schůze – duben 2020 – schůze ZRUŠENA Z DŮVODU COVID-19
Zápis z členské schůze – Motol, Moravská 5.11.2019 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 4.4.2019 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol 2.4.2019 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol, Moravská 31.10.2018
Zápis z členské schůze – Motol 3.4.2018 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 5.4.2018 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol 7.11.2017 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 14.11.2017 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol 4.4.2017 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 5.4.2017 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol 8.11.2016 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 10.11.2016 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Motol 6.4.2016 (zobrazit)
Zápis z členské schůze – Moravská 7.4.2016(zobrazit)
Zápis z členské schůze – 12. 11. 2015

Kontaktní údaje:

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

E-mail: spolekrodicu@sps-dopravni.cz

IČ: 228 12 865
Bankovní spojení: 43-7004310227/0100

Stanovy občanského sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole, a.s.