Zadejte hledané slovo

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

  • Výuka oboru Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) je vzhledem k potřebám Dopravního podniku hlavního města Prahy rozšířena i o témata autobusové techniky, což zvyšuje kvalifikaci našich absolventů.
  • Škola vlastní moderní výukové pomůcky, od základů elektroniky a elektrotechniky, až k elektronickým systémům vozidel, na kterých se žáci učí pracovat.
  • Aby byla zajištěna aktuální provázanost mezi teorií a praxí, jsou učitelé SPŠD pravidelně školeni ve školicím středisku DPP a svoje poznatky přenášejí do teoretické i praktické výuky žáků.
  • Součástí vzdělávání automechaniků je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B+C, kterou žáci SPŠD absolvují v autoškole DPP.
  • Vybraní žáci mohou za zvýhodněných podmínek absolvovat  svářečský kurz.
  • žáci, kteří chtějí získat maturitu, mohou pokračovat v nástavbovém studiu v denní nebo dálkové formě.
  • Automobiloví nadšenci mohou navštěvovat školní automobilový kroužek.
  • Žáci mohou absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a v posledním ročníků požádat o zařazení do programů Dopravního podniku hl. města Prahy.

Co se budoucí automechanici během studia naučí?

Provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel, nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorů a jejich příslušenství. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Učí se ovládat měřící a diagnostické přístroje a rozumět přístrojům pro kontrolu emisí vznětových i zážehových motorů i pro měření elektrických veličin. Osvojují si i praktické činnosti pneuservisu s „vyvažovačkou a zouvačkou“ a měřením geometrie, které jsou při dnešních stavech silnic naprosto nezbytným vybavením každé autodílny.

V čem se liší práce automechanika včera a dnes?

Dříve se jednalo o opravárenskou činnost převážně mechanických částí vozidla. Elektroinstalace se týkala pouze soustav pro spouštění motoru, dobíjení, osvětlení, stěračů a ventilátorů topení. Konstrukce aut se ale radikálně změnila. Krom mechanické obsahují dnes i podstatnou elektronickou část. Moderní elektronika zajišťuje nejen chod vozidla, ale má velký význam i pro bezpečnostní systém vozidla a významnou měrou se podílí i na komfortních systémech vozidla – sledování jízdních pruhů, mrtvého úhlu, adaptabilním tempomatu aj.

Kde najde absolvent oboru uplatnění?

V dílnách velkých dopravních firem, jako je např. DPP, v autoservisech, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Může se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel, či jako řidič nákladních vozidel.