Zadejte hledané slovo

37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Obor je koncipován od vyššího ročníku jako studium buď se zaměřením na Ekonomiku městské dopravy nebo na Logistiku v dopravě. Je vhodný pro zájemce o dopravu, logistiku a dopravní problematiku s možností dalšího studia např. na Dopravní fakultě ČVUT v Praze.

 

Absolvent oboru bude odborníkem v oblasti veřejné hromadné dopravy, schopný se orientovat v problematice udržitelné mobility, bude mít přehled o základních dopravně ekonomických vazbách.

Absolvent se může podílet na organizaci a řízení veřejné dopravy u dopravců i koordinátorů, spolupracovat na řešení dopravního plánování měst i regionů, plánovat a zajišťovat logistické činnosti v rámci firem i samospráv. Může pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu a logistiku.

  • možnost řidičského průkazu skupiny B
  • práce v reálném prostředí účetního programu POHODA
  • projektová činnost studentských firem
  • praxe v reálných provozech Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v logistických a dopravních firmách
  • výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ