Zadejte hledané slovo

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Ekonomika městské dopravy

37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy

Objekt vyučování:

Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s maturitou

Délka studia:

4 roky

Počet přijímaných žáků:

15

Dokážeš si představit, co se skrývá za pojmy jako logistika, marketing nebo účetnictví? Baví Tě cizí jazyky? Přesně pro Tebe je tedy určen náš maturitní obor Ekonomika městské dopravy.

Poznáš zákulisí dopravních společností, budeš se orientovat v právním systému i ve světě marketingu. Čekají Tě předměty jako doprava a přeprava, základy práva, účetnictví a logistika, anglický a německý jazyk. Součástí studia je i výuka řízení motorových vozidel (B). Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole se zaměřením na dopravu a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.

play-sharp-fill

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • možnost řidičského průkazu skupiny B
  • práce v reálném prostředí účetního programu POHODA
  • činnost studentských firem
  • výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ