Zadejte hledané slovo

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Informační a zabezpečovací systémy

Informační a zabezpečovací systémy

26-41-L/01 Informační a zabezpečovací systémy

Objekt vyučování:

Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s maturitou a výučním listem

Délka studia:

4 roky

Počet přijímaných žáků:

23

Obor modelu L+H, který žákům umožňuje po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru 26-41-L+H/01 Mechanik – elektrotechnik.

Široké využití moderních informací z elektroniky a elektrotechniky se projevuje i při samotné výuce.

Během studia se žáci naučí zvládnout montáž a ovládání elektronických zařízení i diagnostiku, zapojovat elektronické obvody i elektrotechnické rozvody, měřit, analyzovat a vyhodnocovat elektrické veličiny. Učební plán oboru je zaměřen i na základní orientaci v oblasti ekonomiky a činnosti firmy pro případ, že by se absolvent stal živnostníkem.

Od 1. ročníku žáci vykonávají odborný výcvik ve školních dílnách a vedle toho i krátkodobou souvislou praxi na provozních jednotkách DPP metru, tramvajích a autobusech. V posledním ročníku pak na praxe do DPP chodí průběžně po celý školní rok.

Po maturitě si mohou žáci udělat zkoušky z § 5 vyhlášky 50/1978 Sb, o elektrotechnické způsobilosti, která zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a ti, kteří mají studijní předpoklady, mohou pokračovat ve vzdělání na vysokých školách, převážně elektrotechnického směru.

Velkým úspěchem našich elektrotechniků je bezesporu opakovaná účast v mezinárodním projektu Horizon. V jeho průběhu si žáci z celého světa sami sestavují optimálně vyvážený model vodíkového autíčka, jehož jízdní vlastnosti pak prověří finálový šestihodinový závod. Vyhrává ten tým, jehož autíčko zvládlo nejvíce okruhů s nejmenší spotřebou vodíku. Naši žáci se soutěže účastnili již třikrát a pokaždé získali ocenění. V minulém roce v národním kole dokonce zvítězili a zúčastnili se i světového finále, kde skončili na krásném místě hned za týmy z USA a Slovenska! Již několikrát za sebou tak potvrdili, že jsou ze školy pro svoji profesi dobře motivování a připraveni.

Jaké je uplatnění v oboru?
Studium tohoto oboru nabízí na trhu práce maximum možností k uplatnění. Absolventi jsou vyžadováni do pracovních pozic, pro které je potřeba jak dobrá teoretická příprava v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Uplatnění se tak nabízí nejen v dopravě, ale také ve firmách zaměřených na systémy ochrany objektů, ve stavebnictví, elektro průmyslu a dalších oblastech státní i soukromé sféry.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité studijní předpoklady v technických předmětech a určitá míra manuální zručnosti.

play-sharp-fill

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)