Zadejte hledané slovo

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Obor modelu L+H, který žákům umožňuje po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru 26-41-L+H/01 Mechanik elektrotechnik.

 

Během studia se žáci naučí zvládnout montáž a ovládání elektronických zařízení i diagnostiku, zapojovat elektronické obvody i elektrotechnické rozvody, měřit, analyzovat a vyhodnocovat elektrické veličiny. Učební plán oboru je zaměřen i na základní orientaci v oblasti ekonomiky a činnosti firmy pro případ, že by se absolvent stal živnostníkem.

Od 1. ročníku žáci vykonávají odborný výcvik ve školních dílnách a vedle toho i krátkodobou souvislou praxi na provozních jednotkách DPP metru, tramvajích a autobusech. V posledním ročníku pak na praxe do DPP chodí průběžně po celý školní rok.

Velkým úspěchem našich elektrotechniků je bezesporu opakovaná účast v mezinárodním projektu Horizon Educational. V jeho průběhu si žáci z celého světa sami sestavují optimálně vyvážený model vodíkového autíčka, jehož jízdní vlastnosti pak prověří finálový šestihodinový závod. Vyhrává ten tým, jehož autíčko zvládlo nejvíce okruhů s nejmenší spotřebou vodíku. Naši žáci se soutěže účastnili již třikrát a pokaždé získali ocenění. V minulém roce v národním kole dokonce zvítězili a zúčastnili se i světového finále, kde skončili na 8. místě hned za týmy z USA a Slovenska! Již několikrát za sebou tak potvrdili, že jsou ze školy pro svoji profesi dobře motivování a připraveni.

Jaké je uplatnění v oboru?
Studium tohoto oboru nabízí na trhu práce maximum možností k uplatnění. Absolventi jsou vyžadováni do pracovních pozic, pro které je potřeba jak dobrá teoretická příprava v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Uplatnění se tak nabízí nejen v dopravě, ale také ve firmách zaměřených na systémy ochrany objektů, ve stavebnictví, elektro průmyslu a dalších oblastech státní i soukromé sféry.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou důležité studijní předpoklady v technických předmětech a určitá míra manuální zručnosti.

  • odborný výcvik na pracovištích Dopravního podniku hlavního města Prahy nebo v soukromých firmách
  • možnost zařazení do náborových programů DPP
  • mimoškolní aktivity, workshopy a kurzy
  • možnost zahraničních stáží v rámci vzdělávacích programů s podporou EU