Zadejte hledané slovo

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 1,5 ROKU

Automechanik dálkový zkrácený

Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené minimálně střední vzdělání (výuční list) .

Studium je organizováno ve zkrácené formě studia s trváním 1,5 roku.

 

 

 • Studium je určeno pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ).
 • Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor E s výučním listem!
 • Obor není určen pro uchazeče, kteří nedokončili řádně jakoukoli formu středního vzdělávání!
 • Pro studium oboru Mechanik opravář motorových vozidel ve zkrácené formě je stanoveno školné 18 000/šk. rok, splatné po přijetí na základě vystavené faktury.
 • Výuka probíhá jedenkrát týdně zpravidla od 13:15 do cca 20:00 hod. Střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem. Teoretická výuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, odborný výcvik v dílnách OV v Praze 5 – Košířích, Plzeňská 137.
 • Škola nezajišťuje žákům této formy studia pracovní oblečení.
 • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
 • Celkem studující absolvuje 320 hodin výuky odborných předmětů, z toho 120 hodin činí odborný výcvik.
 • Povinné přílohy přihlášky ke studiu
  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (minimálně výuční list ze tříletého oboru vzdělání nebo maturitní zkouška nebo VŠ)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)