Zadejte hledané slovo

IKAP 2 – KOMPLEXNÍ PROGRAM ROZVOJE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PRAŽSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Cílem projektu je praktická realizace intervencí, které povedou ke zkvalitnění výuky (zahraniční mobility, zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, školní kariérový poradce) v období od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2023.

Plakát