Zadejte hledané slovo

Konzultační hodiny vyučujících v budově školy v Motole

Konzultační hodiny učitelů objektu Motol

Plzeňská 298/217a
150 00 Praha 5 – Motol

Konzultační hodiny

Vyučující

Předmět

Den

Vyučovací hodina

Abboudová Sára

ZP

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Došlý Jiří

DPŘ

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Franková Michaela

PDX, PRX

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Habrovanský Miroslav

PRX - MAT - OPS - ICT


Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Hadová Dagmar

CJA - MTT 

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Havlíček Jakub

LOG

Kdykoliv

Domluva předem

Bc. Hennawi Chada

CJA

Kdykoliv


Domluva předem

Mgr. Horkelová Eva

DEJ - CJL - OBN

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Hraško Petr

TEV

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Ježková Petra

EKO - OBK - EKO - UCE - UCE

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Kalita Michal

HW - TEV - LOG - OPS - ICT - LOG - DOZ - PRX

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Bc. Kaněrová Soňa, DiS.

OPS - ELN - DTS - DBS - PSZ

Kdykoliv

Domluva předem

 Kánská Jitka

TEV

Kdykoliv

Domluva předem

PaedDr. Karásková Kamila

OBN - DOZ - CJN 

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Končický Kristián

KBB, EM

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Košťálová Eva

CJN

Středa

10:50 - 11:35 Domluva předem

Mgr. Krejčí Helena

CJL - OBN - 

Úterý

13:30
Domluva předem

Mgr. Kroupa Jan 

ZAE

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Losman Tomáš

ICT

Kdykoliv

Domluva předem

RNDr. Marek Ivo

CJA - PRG

Pondělí

2., 3. vyučovací hodina
Domluva předem

Mgr. Martínek Milan

EM 

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Matysová Hana

CJN - CJL

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Melzoch Jakub

ZAE

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Mertová Sára

CJA

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Navrátilová Jana

CIT - PRV - TEV - CIT - WEB - ICT

Kdykoliv

Domluva předem

Neumann Radek

PRG, ICT

Kdykoliv

Domluva předem

Bc. Nováková Angelika

FYZ - MAT

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Pekárková Tereza

TEV

Po, Čt

Domluva předem

Mgr. Procházková Jiřina

MAT

PÁ (5 vyuč. h.)

Domluva předem

Ing. Pušman Vladimír, Ph.D.

OLG, MD, DPŘ, LGZ

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Bc. Rollová Jitka, Ph.D.

ZAE - FYZ - MAT - TEV

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. arch. Selingerová Marie

CAD - GTV - SMZ

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Strádalová Monika

EKO - OBK - DAS - EKD - OBP - SPK

Kdykoliv

Domluva předem

Mgr. Šubnaja Natálie

CJA

Kdykoliv

Domluva předem

Šimek Martin

OV

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Sobotka Lukáš

EKO

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Jan Tesař

 DBS

Kdykoliv

Domluva předem

Ťukal Jakub

ICT

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Tužilová Jitka

FYZ - TEV - CHM - MAT - CHE - EK

PÁ (5 vyuč. h.)

Domluva předem

Mgr. Veselková Magdalena

OBN - CJL

Kdykoliv

Domluva předem

Pavel Válek

PRX

Kdykoliv

Domluva předem

Ing. Zaimlová Zdeňka

ZBZ

Kdykoliv

Domluva předem