Zadejte hledané slovo

BUDOVA ŠKOLY MORAVSKÁ (TEORETICKÁ VÝUKA)

Moravská 3/965
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Konzultační hodiny učitelů objektu Moravská

Vedoucí úseku teoretické výuky pro objekt Moravská

Mgr. Vlasta Vondráková

Výchovný poradce / Metodik prevence – konzultační hodiny

Ing. Homolková Marcela

Školní psycholog

Mgr. Jiří Brouček

Vedoucí studijního oddělení

Martina Železná

Pedagogové

Beswald Jan

Mgr. Bockstefelová Hana

Ing. Bohuňková Dagmar

Daněčková Michaela

Mgr. Dlasková Barbora

Ing. Foršt Štěpán

Mgr. Gojová Irena

Ing. Hájek Tomáš

Hášová Věra

Mgr. Hégrová Dita

Ing. Homolková Marcela

RNDr. Horová Martina

Kejzlar Miloš

Mgr. Kolářová Anna

Bc. Kopřivová Radmila

MgA. Kosková Iva

Ing. Košťálová Eva

Mgr. Kouba Pavel

Mgr. Lauran Ondřej

Ing. Louda Zdeněk

Mgr. Mašek Vojtěch

Mgr. Nepomucký Josef

Mgr. Novotný Filip

Ing. Ondo Alexander

Ing. Ondová Natália

Mgr. Petrtýlová Šárka

PaedDr. Polesná Ivana

Mgr. Rychetský Robert

Mgr. Řezanková Iva

Mgr. Sura Miroslav

Bc. Švanda Dan

PhDr. Šafaříková Dana

Ing. Šilar Ladislav

Špringer Petr

Mgr. Štefaňáková Radka

Mgr. Štolc Martin

Mgr. Uhlířová Andrea

Ing. Urban Ladislav

Ing. Ušák Jaromír

Mgr. Vavřín Zdeněk

Zaddem Lotfi

Mgr. Ziegler Jonathan G.

Správce objektu

Dolejší Jan