Motivační, stipendijní a absolventský program DP

SPŠD Praha icon

Pro žáky a absolventy vybraných oborů školy

Motivační program

program DPP, který je určen pro žáky posledních ročníků oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Žáci jsou v posledním ročníku zařazeni v rámci odborné praxe na pracoviště DP, kde pod vedením instruktora získávají zkušenosti a rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti. Zařazení do Motivačního programu je dobrým předpokladem pro zařazení do následného Absolventského programu s možností získání zaměstnání.

Žák, který se hlásí do Motivačního programu, by měl splňovat tyto požadavky:

 • nulová neomluvená absence ve druhém nebo třetím ročníku studia;
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci 2. ročníku a 3. ročníku);
 • doporučení školy, odborného výcviku - formulář ke stažení zde.
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Přihlášky do Motivačního programu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech nebo jsou ke stažení zde.

Prezentace k Absolventskému motivačnímu / Stipendijnímu programu: 

 Absolventský motivační program / Stipendijní program

Absolventský program

program DPP pro úspěšné absolventy oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Uchazeč o zařazení do tohoto programu by měl splňovat tyto podmínky:

 • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
 • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
 • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
 • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. Absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihláška do ABP_pro žáky_2018 ke stažení nebo ve formě tiskopisu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech.

Aktuální informace o absolventském programu DPP pro rok 2018 ke stažení.

 

 

Mgr. Olga Kopřivová, koprivovaolga(na)sps-dopravni(tecka)cz, 242 481 933