Motivační, stipendijní a absolventský program DP

SPŠD Praha icon

Pro žáky a absolventy vybraných oborů školy

Motivační program

program DPP, který je určen pro žáky posledních ročníků oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Žáci jsou v posledním ročníku zařazeni v rámci odborné praxe na pracoviště DP, kde pod vedením instruktora získávají zkušenosti a rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti. Zařazení do Motivačního programu je dobrým předpokladem pro zařazení do následného Absolventského programu s možností získání zaměstnání.

Žák, který se hlásí do Motivačního programu, by měl splňovat tyto požadavky:

 • nulová neomluvená absence ve druhém nebo třetím ročníku studia;
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci 2. ročníku a 3. ročníku);
 • doporučení školy, odborného výcviku - formulář ke stažení zde.
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Přihlášky do Motivačního programu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech nebo jsou ke stažení zde.

Nové podmínky stipendijního programu: 

 NÁBOR DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU ZDE 

Absolventský program

program DPP pro úspěšné absolventy oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Uchazeč o zařazení do tohoto programu by měl splňovat tyto podmínky:

 • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
 • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
 • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
 • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. Absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihláška do ABP pro žáky 2019 ke stažení nebo ve formě tiskopisu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech.

Aktuální informace o absolventském programu DPP pro rok 2019 ke stažení.