Zadejte hledané slovo

Úspěchy žáků a školy

Absolvent roku

Ocenění Hospodářské komory pro nejlepší absolventy z jednotlivých škol v oblasti služeb, technických a gastronomických oborů je udělováno od roku 1995.
Motivuje studenty k výborným výsledkům během studia a praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností, ale i ochoty se dále rozvíjet, což je v dnešní době největší přidaná hodnota při uplatnění na pracovním trhu.
Vyhlášení výsledků probíhá vždy v důstojných a reprezentativních prostorách, za účasti osobností z businessu i politiky. Ocenění bývá zážitkem nejen pro oceněné, ale i pro jejich rodiče.

Počty oceněných absolventů školy za posledních 5 let:
2016/17 –23 žáků
2017/18 – 32 žáků
2018/19 – 32 žáků
2019/20 – 21 žáků
2020/21 –17 žáků

Kritéria, která musí splnit Vámi navržení absolventi, aby mohli být oceněni:

  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky (ZZ/MZ): „Prospěl s vyznamenáním“ –  průměr 1,5
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci ZZ/MZ) musí být stupněm „výborný“
  • Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
  • ZZ/MZ se zúčastnil pověřený zástupce HK ČR, který žáka doporučil

Učeň roku – Mladý řemeslník roku

Soutěž o nejlepšího učně pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a záštitu nad ní drží předseda Senátu. Každoročně oceňuje nejlepší učně a také nejlepší školy. Na tuto soutěž v roce 2016 navázala soutěž Mladý řemeslník roku, která je otevřena i žákům maturitních oborů.
Motivační soutěž, kterou již od roku 2016 pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s . pro nejlepší žáky řemeslných oborů vzdělání středních škol. Volně navazuje na soutěž Učeň roku
Cílem soutěže je povzbudit zájem mladých lidí o řemesla. Žáci musí kromě dobrých školních výsledků projevit i zájem a zápal pro svůj obor, např. doloženými výsledky v odborných soutěžích. Žáky nominuje škola, na které studují.
Slavnostní vyhlášení se pravidelně koná v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky v Praze ve Valdštejnském paláci pod záštitou člena senátu a Asociace malých a středních firem.Euroscola, Eurogame

Program Evropského parlamentu Euroscola každý rok umožňuje mladým Evropanům ze všech členských zemí, aby se seznámili s činností a úlohou Evropského parlamentu na celoevropském setkání Euroscola. Hlavní cenou v soutěži EUROSCOLA ČR je finanční příspěvek na vzdělávací cestu do Štrasburku pro 24 členný kolektiv + 2 doprovody.
Studenti z celé Evropy mají možnost zasednout v jednacím sále ve francouzském Štrasburku, kde se v běžném pracovním dni během plenárních zasedání schází europoslanci. Přímo na místě probíhá práce ve vícejazyčných skupinách i soutěž týmů ve hře Eurogame. V každém z týmů jsou čtyři zástupci různých států.


Certifikát podnikatelských dovedností
(ESP – Entrepreneurial Skills Pass) je určen všem studentům zapojených do programu JA Studentská Firma.

Jde o unikátní mezinárodní kvalifikaci, která studentům ve věku 15-19 let   potvrzuje, že disponují znalostmi, schopnostmi a dovednostmi potřebnými k zahájení podnikání nebo k úspěšné kariéře v zaměstnání.
Závěrečná on line zkouška má mezinárodní platnost a certifikát ESP je uznávaný řadou globálních, evropských a národních organizací jmenovitě Evropskou komisí, Evropským parlamentem, obchodními organizacemi a dále ministerstvy vzdělávání a univerzitami. Certifikát ESP dává svým držitelům konkurenční výhodu. Pomáhá jim v očích budoucích zaměstnavatelů odlišit se od ostatních.

Úspěchy žáků SPŠD

2018/19 – 4 žáci
2019/20 – 4 žáci
2020/21 – 2 žáci


Mezinárodní projekty pro odborné vzdělávání

Leonardo da Vinci a Erasmus +

Mezi naše stabilní partnery v oblasti mezinárodní spolupráce patří drážďanský dopravní podnik DVB AG Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) a jeho škola, která je podobně jako ta naše organickou součástí městského dopravního podniku a je zaměřena především na dopravu, ekonomiku a elektrotechniku

2004- 2015
Poprvé v rámci projektu Propojení výukových systémů za výměnou zkušeností do vzdělávacího střediska školy DVB AG v Drážďanech vyjeli naši učitelé odborných předmětů v rámci tehdejšího  projektu mobilit Leonardo da Vinci, (začal svoji činnost v roce 2001). Od té doby tedy škola kontinuálně s úspěchem realizuje opakované výměnné stáže pro naše žáky ve spřátelené dopravní škole DVB AG v Drážďanech a její žáci zase absolvují stáž v SPŠD, a.s.  a v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. V roce 2014 byl projekt Leonardo da Vinci přejmenován na Erasmus+, ale naše stáže plynule pokračovala.

2015/16- 2017/18
V rámci programu Erasmus+ začal dvouletý projekt zahraniční spolupráce Za zkušenostmi k sousedům. Naše škola se ho účastnila pod názvem Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. V dopravních podnicích EU. Byl zaměřen na výměnné stáže žáků německé školy v Praze a žáků SPŠD v Drážďanech. Projekt umožnil celkem 16 našim žákům a 15 učitelům a členům vedení školy absolvovat stáže v DVB AG Dresden a získat tak zkušeností v reálném zahraničním pracovním prostředí. Žáci měli možnost blíže se seznámit se strukturou dopravního podniku, jeho provozovnami i systémem odborného školství v Německu. Pracovali s mistry v dílnách, kde například diagnostikovali chyby motorů a prováděli servisní kontroly nákladních vozů i hybridních autobusů, vyzkoušeli si také tramvajový trenažér. Praktickým činnostem předcházela vždy teoretická příprava v učebnách.. Učitelé během své týdenní stáže podrobně poznali strukturu drážďanského dopravního podniku i jeho systém vzdělávání, účastnili se teoretické i praktické výuky různých oborů, navštívili také Berufliches Schulzentrum für Technik „Gustav Anton Zeuner“. Měli možnost pozorovat průběh závěrečných zkoušek i absolvovat podrobné exkurze po všech pracovištích DVB AG a jeho vzdělávacího centra.

Pokud jste zvědaví, jak stáže v Drážďanech probíhají, můžete si přečíst „deníčky“ účastníků na stránkách http://dopravkavdrazdanech.blogspot.cz/.

Třítýdenní stáže pro německé žáky byly realizovány formou týdenní teoretické přípravy v objektech školy a  dva týdny probíhala stáž s organizačním zajištěním školou na pracovištích Dopravního podniku m. Prahy. Stážistům byl vždy připraven i kulturní a poznávací program.

2017/18 -2019/20
Kooperaci se zahraničními školami nově rozšiřujeme o spolupráci se Súkromnou SOŠ automobilovou Duálnou Akadémiu (SSOŠA DA).  Dalším dvouletým projektu Učíme se v Evropě! Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v zahraničí navazujeme na předchozí projekty a reaguje na aktuální potřeby školy a jejího zřizovatele, Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP). Ve školním 2019/20 se mobilit účastnilo celkem 10 žáků. Na jaře byla plánována stáž v Bratislavě, ale kvůli uzavření škol, nebyla realizována. Tento projekt byl nakonec z důvodů koronavirové pandemie prodloužen o rok.
Základním cílem projektu je umožnit žákům a učitelům získat zkušenosti v reálném pracovním prostředí v zahraničí, naučit je pracovat s vybavením, jež není běžně dostupné v naší organizaci, ani v dílnách DPP. Dále chceme rozvíjet jejich vztah k evropským hodnotám, spolupráci mezi sebou i příslušníky jiných národů. V oblasti komunikačních kompetencí chceme upevnit dosavadní jazykové znalosti a podpořit výuku němčiny jako druhého cizího jazyka u maturitních oborů. Jak to na stážích probíhá, se dozvíte z našeho blogu: http://spsderasmus.blogspot.com/2018/09/zaciname.html. Novinkou 2019/20 je dlouhodobá stáž našich absolventů v DVB AG v délce tři a půl měsíce. Tohoto projektu se účastnili dva absolventi. Jednalo se nově o dlouhodobou mobilitu ErasmusPro.

2020/21

Pro další období byl škole schválen nový projekt s názvem „Do Evropy za budoucností, stáže žáků Střední průmyslové školy dopravní a. s.“. Do tohoto projektu byly ještě zahrnuty kromě dvou zmiňovaných škol další dvě školy, a to vzdělávací konsorcium Gradia Jyvaskula ve Finsku a Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislavě. Projekt  začneme realizovat, jakmile se zlepší epidemická situace. Kvůli koronaviru se v roce 2020/21 podařilo uspořádat pouze jedinou mobilitu žáků a jednu mobilitu zaměstnanců školy na Slovensko na konci školního roku. Jak dneska? Němečtí partneři opakovaně oceňují spolehlivosti a pracovitosti našich žáků. Všichni účastníci vždy obdrží Europassy mobility s jednotkami výsledků učení, které mohou uplatnit při hledání zaměstnání.

 


Spolupráce s ostatními partnery v rámci evropských projektů mobilit

Stáže našich žáků ve Finsku a Lotyšsku v roce 2012/13
Stáž žáků ve Finsku Jyväskylä 7 žáků 2012/13
K již tradičnímu partnerovi DVB AG Dresden se podařilo najít nové partnery. Upevnila se spolupráce s finským vzdělávacím konsorciem v Jyvaskyle, navázána byla spolupráce se školou Ogres meza tehnikums.

2013/14
V rámci projektu Learner mobility in everyday teaching, jsme díky NÚV získali kontakty na vzdělávací institut ve španělské Eldě a technickou školu v Záhřebu v Chorvatsku. Vždy se jednalo o projekty mobilit, kdy naši studenti vyjížděli na dvoutýdenní odborné stáže do zahraničí.

Dlouhodobě se snažíme zajistit rodilého mluvčího, což se nám konečně podařilo. Díky spolupráci s agenturou CIEE od 1. 9. 2019 nastoupila do objektu Moravská Jessica Eylem z USA.

2014 – Projekt Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Projekt byl zaměřený na učitele a jejich využití moderní metodologie, informačních technologií ve výuce a práci s problémovými žáky a žáky s poruchami učení. Celkem 7 vyučujících se účastnilo kurzů ve Velké Británii, Irsku a Německu. Výsledkem projektu je i metodologická příručka, která obsahuje soubor konkrétních aktivit.

V tomto školním roce (2013/14) byl definován strategický plán rozvoje výuky cizích jazyků, jehož cílem je zkvalitnit výuku cizích jazyků (moderní přístupy a metody, moderní technologie), věnovat zvýšenou pozornost žákům intaktním a soustředit se na práci s žáky problémovými. K podpoře těchto cílů byl připraven a schválen projekt v programu Erasmus+ KA1 Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Jeho realizace bude probíhat v následujících dvou letech, kdy šest učitelů cizích jazyků vycestuje do zahraničí na dvoutýdenní kurzy vztahující se k výše zmíněným oblastem rozvoje.

2013/14
Odborná stáž Finsko (6 žáků)
Odborná stáž Drážďany (16 žáků)

2017
V rámci spolupráce se spolkem SEBESPOLU (Ondřej Bárta) jsme se jako partneři zúčastnili projektu L.l.L.A.C. (Celoživotní mezikulturní učení pro změnu) v italské Bologni, na kterém spolupracuje několik partnerů ze čtyř zemí (Itálie, Česká republika, Chorvatsko a Turecko)  „jak zabránit předčasnému odchodu studentů ze školy“. Tento projekt podporuje učitele a studenty jazyků v rozvoji a zdokonalování klíčových digitálních dovedností a jeho cílem je zvýšit jejich sebevědomí ve správě prostředí online výuky. Projekt byl zahájen v italském Lugu na podzim v roce 2016 a pokračoval v říjnu dalším týdenním mezinárodním workshopem v italské Bologni i za účasti  SPŠ dopravní a.s.
První workshop projektu se konal v únoru 2017 v chorvatském Zadaru. V květnu byli zahraniční hosté v Praze, navštívili naši školu a zapojili se do workshopů o motivaci, EU a evropském občanství. Velmi zaujala výstava BIG BANG DATA v centru umění DOX o tom, jak digitální technologie mění naše životy a budoucnost.
Projekt LILAC bude pokračovat zmíněnými dotazníky a v roce 2018 pak dvěma posledními mobilitami do Turecka a italské Ravenny.
“Bohatý program začal 2. 10. navečer a skončil 6. 10. dopoledne. Byl plný workshopů, prohlídky města, jídla a zábavy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, nejen o městě a univerzitě, ale především o možnostech zpestření výuky apod. Snad jsme i my přispěli něčím dalším do problematiky „jak zabránit předčasnému odchodu studentů ze školy“.

2 studenti a 2 pedagogové se spolu dalšími studenty bude pokračovat v únoru návštěvou střední školy v Turecku a v květnu v dalším italském městě Ravenně.

Projekt jazykového vzdělávání „Učme jinak! Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v zahraničí.“ Projekt volně navazoval na projekt Moderní přístupy ve výuce Výrazným motivačním prvkem, možností ke zdokonalení a získání jistoty v oblasti výuky cizích jazyků je pro žáky i učitele možnost účastnit se mezinárodních projektů programu Erasmus+, kdy je jazyková úroveň jedním z výběrových kritérií. Podařilo se nám získat dva tyto projekty vysílající účastníky do zahraničí. Jeden je zaměřen právě na vzdělávání učitelů v cizích jazycích, druhý na získávání odborných znalostí a dovedností žáků a učitelů. Oba jsme realizovali v letech 2018 – 2020.


Jsme i institucí, která zahraniční žáky přijímá. Jsme představováni jako vzor spolupráce školy a podniku.

2013/14
Významnými návštěvami byly delegace 40 zástupců krajů a měst z Belgie a dvě početné skupiny pedagogů z Turecka. Všichni se zajímali o systém českého školství.

2014/15
Návštěva školy delegací z Turecka a realizace týdenní stáže pro 15 tureckých žáků se zaměřením na informační technologie a programování.

2015/16
V rámci programu “Erasmus+ KA1 – jsme jako škola poskytli praktickou třítýdenní stáž 9 studentům z polské střední průmyslové školy se zaměřením na obor automechanik (oblast Bialystok). Samotná stáž zahrnovala praxi v opravě a diagnostice motorových vozidel

2016/17
V objektu školy Motol byly zajištěny stáže pro 5 tureckých skupin studentů a pedagogů, jejichž součástí byly prezentace, prohlídky školy a vozovny, vystavení a slavnostní předání certifikátů.

2017/18
V Košířích proběhly dvě týdenní stáže žáků oboru automechanik a karosář z Polska a Francie. Stážistům byl připraven i kulturní a poznávací program.

2018/19
Na odborném výcviku absolvovalo mobilitu více než 10 žáků z francouzského Toulouse.
V objektu školy Motol byly dále pro 14 tureckých skupin studentů a pedagogů zajištěny stáže, jejichž součástí byly prezentace, prohlídky školy a vozovny, vystavení a slavnostní předání certifikátů.
Mimo jakékoli projekty fungovala i spolupráce se dvěma slovenskými školami – Stredná odborná škola automobilová Bratislava a Spojená škola Bardejov.

Trabantcross

Nápad uspořádat závod Trabantů je starý již mnoho let. První závod Trabantcrossu se konal v roce … v Sedlčanech a byl o něho velký zájem. Postupně se rozrůstal počet jezdců i závodních tratí. Na vrcholu dosáhl počet jezdců čísla 140 a jezdilo se na 5 tratích – Sedlčany, Poříčí nad Sázavou, Nová Paka, Sosnová a Ředhošť.
Trabantcross se jezdí na auto crossových a rallye crossových tratích. Jejich povrch je buď hliněný, nebo kombinace asfaltu a hlíny. Závody jezdí jezdci širokého věkového spektra. Naši žáci jezdili v divizi junioři (do 18 let). Závody měly pevný řád a přísné technické předpisy, takže byly poměrně bezpečné.
Všechna auta ráno procházela technickou přejímkou: Každý trabant musí být vybaven ochranným bezpečnostním rámem a čtyřbodovými pásy. Jezdec musí být oblečen v oděvy, který mu chrání celé tělo, včetně končetin. Hlavu musí mít chráněnu bezpečnostní přilbou a na přilbě odpovídající plexi nebo ochranné brýle. Vozidlo může mít čelní sklo nebo ochrannou síť o velikosti ok max. 3×3 cm. Povinný je rovněž odpojovač akumulátoru.
Technické předpisy umožňují menší i větší úpravy motoru, výfuku, převodovky, podvozku a karoserie.


Projekty spolufinancované Evropskou unií

Operační program PRAHA – ADAPTABILITA – OPPA
Mnohé vybavení využívané především při výuce odborných předmětů bylo pořízeno v rámci realizace Operačního programu Praha Adaptabilita.

Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU- OPPR

2018 – VÝZVA Č. 20 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL

Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.
Škola získala na začátku školního roku 2018-2019 z projektu OPPA výzva č. 20 zařízení v hodnotě 2 437 970,- Kč. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacího programu Střední průmyslové školy dopravní, a.s. tak, aby prostřednictvím dobře vybavených modernizovaných učeben bylo dosaženo zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky technických a řemeslných oborů SPŠD, a.s. Modernizace zařízení a vybavení školy rovněž posílí mezipředmětové vztahy, umožní projektové vyučování a pedagogům umožní větší výběr metod používaných při výuce.

Finance byly využity v objektu Moravská při budování nové elektro laboratoře a dovybavení jazykové učebny. V objektu Motol na rozšíření PC sítě a v objektu Košíře na nákup kompresoru a emisní stanice.

2019 – VÝZVA Č. 37 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL II

Škola uspěla i s novým projektem Modernizace zařízení a vybavení SPŠD, a.s. II v další výzvě č. 37, kde získala v roce 2019 částku 2 389 596 Kč. V rámci tohoto projektu vznikla v Motole učebna pro videokonferenci, která je hojně využívána pro výuku i videokonference. V objektu Moravská byla nově vybavena auto učebna a v Košířích bylo nakoupeno nové zařízení pro zámečníky. Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2020/21 – VÝZVA Č. 48 – MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL III

Další projekt Modernizace zařízení a vybavení SPŠD, a.s. III, ze kterého škola pořídila do objektu Moravská výukový panel – komfortní systémy vozidel, do objektu Košíře doplnila pneuservis, diagnostické moduly, plničku klimatizací s proplachovacím příslušenstvím a v objektu Motol novou učebnu na technická měření.

Operační program MŠMT:  VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  – Šablony pro SŠ a VOŠ:

Šablony I pro SŠ a VOŠ v období 9/2017 – 8/2019
Projekt podán ve výši cca 1 900 000,- Kč. Postupně se realizovaly šablony v oblastech vzdělávání pedagogických pracovníků, personální podporu (asistent pedagoga, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů) a na nové metody ve výuce. V souvislosti s tzv. šablonami byla část prostředků věnována na pořízení vybavení a pomůcek (stavebnice, tablety aj.).

Šablony II pro SŠ a VOŠ v období 9/2019 – 8/2020
Projekt se nazývá MODERNIZACE VÝUKY A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ VE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE DOPRAVNÍ, A. S. II.
Zaměřujeme se na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s veřejností.

Šablony III pro SŠ a VOŠ – realizace od 1. 3. 2022, projektové období do konce listopadu 2023

Polytechnická hnízda
Díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se daří financovat i program polytechnických hnízd, do kterého je škola od roku 2019 také zapojena.