Zadejte hledané slovo

Spolupráce se zřizovatelem školy

Motivační program

V posledních dvou letech studia mají žáci tříletých a čtyřletých oborů možnost:

 • přihlásit se do tzv. Motivačního programu. Během roku mohou poznat reálné pracovní prostředí a získat další pracovní zkušenosti díky propojení teorie s praxí;
 • absolvovat stáž nebo souvislou praxi v rámci studia na pracovištích Dopravního podniku hlavního města Prahy;
 • spolupracovat s odborníky z praxe na studentských nebo maturitních pracích;
 • získat výhodu přednostního zařazení do Absolventského programu DPP.

Žáci zařazení do Motivačního programu absolvují také exkurze na místa a pracoviště DPP, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Např. na Centrální dispečink nebo lanovku aj.  Cílem programu je představit  mladým absolventům zajímavou a perspektivní práci v DPP.

Další informace zde.


Absolventský program

Absolventi (do dvou let od ukončení denního studia) mohou být zařazeni do Absolventského programu a přijímáni do pracovního poměru u DPP na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení až na dva roky.

V případě naplnění vzájemných očekávání je reálný předpoklad změny pracovního poměru na dobu neurčitou. V rámci programu je absolventům poskytnut nadstandardní prostor pro získání odborné praxe. DPP dále nabízí svým zaměstnancům propracovaný systém dalšího odborného rozvoje a perspektivu kariérního růstu.


Stipendijní program

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia a motivuje je k využití získané kvalifikace nástupem do pracovního poměru v DPP.

 • Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP.
 • Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí uzavřením dohody zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 1 roku (dle počtu měsíců vyplácení stipendia, maximálně 2 roky).
 • DPP bude těmto žákům každý měsíc za níže uvedených podmínek vyplácet motivační příspěvek (prospěchové stipendium, příspěvek na dopravu – Lítačku PID, příspěvek při složení závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu).

Podporované učební obory (motivační příspěvek ve 3. ročníku)

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Karosář
 • Strojní mechanik (zámečník)

Podporované maturitní obory (motivační příspěvek ve 4. ročníku)

 • Autotronik
 • Mechanik elektrotechnik

Výše uvedené obory musí žáci studovat v denní formě vzdělávání (tj. motivační příspěvek není určen pro studium dálkovou formu vzdělávání).

Základní podmínky Stipendijního programu

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturity.
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru 1 nebo 2 roky (dle počtu měsíců vyplácení motivačního příspěvku).

Poskytujeme

 • Motivační příspěvek – prospěchové stipendium ve výši 4 500 Kč měsíčně (dle studijního průměru do 2,50 včetně) nebo ve výši 3 500 Kč měsíčně (studijní průměr do 3,00 včetně) v posledním ročníku studia.
 • Za předpokladu splnění níže uvedených základních podmínek a kritérií pro poskytnutí motivačního příspěvku.
 • Motivační příspěvek při vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč.
 • Motivační příspěvek na dopravu (Lítačka PID) až do výše 4 x čtvrtletní předplatní časové jízdenky (Lítačky) pro studenty.
 • Po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění.
 • Pracovní zařazení odpovídající získané kvalifikaci (manuální profese).
 • Příklady manuálních profesí – automechanik, elektromechanik, provozní zámečník, provozní elektrikář, karosář, lakýrník, zabezpečovací a sdělovací obvodář.
 • Po nástupu do DPP mzdu dle pracovního zařazení a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy.
 • Zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, 5 týdnů dovolené, 3 „sick days“, stravenky, příspěvek na kulturu/sport/zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a další výhody.

Požadujeme

 • Studium posledního ročníku podporovaného oboru v denní formě vzdělávání.
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení pro zařazení do Stipendijního programu.
 • Uzavření dohody o poskytnutí motivačního příspěvku.
 • Zletilost – žák dosáhl 18 let v době podpisu dohody (přihlášku lze podat před dosažením).
 • Studijní průměr do 3.00 (včetně) za každé pololetí.
 • Docházku min. 75 % (teoretické i praktické vyučování).

Jak získat stipendium?

 • V případě zájmu o stipendium požádat o přihlášku prostřednictvím  e-mailové adresy stipendium@dpp.cz.
 • Vyplnit, podepsat a odeslat přihlášku.
 • K přihlášce přiložit motivační dopis na téma „Proč chci pracovat v DPP“.
 • Přihlášku lze zaslat poštou, emailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt.

Výběrové řízení pro přihlášené žáky

 • Žák obdrží písemnou pozvánku na výběrové řízení.
 • Žák absolvuje výběrové řízení.
 • Ústní pohovor je zaměřen na motivaci žáka pracovat v DPP.
 • Žák je písemně vyrozuměn o výsledku výběrového řízení.

Dohoda o motivačním příspěvku

 • Úspěšný uchazeč je pozván k podpisu dohody o motivačním příspěvku (Dohoda).
 • Žák musí být zletilý (dosáhl 18 let) v době podpisu Dohody.
 • V dohodě jsou specifikovány veškeré podmínky pro udělení stipendia.
 • Součástí Dohody je závazek žáka uzavřít pracovní poměr v DPP a doba povinného setrvání v něm V případě, že žák nedokončí úspěšně studium uvedené v dohodě, tj. např. bude ze školy vyloučen nebo sám ze školy odejde nebo neudělá úspěšně závěrečnou. zkoušku/nebo maturitní zkoušku (ani v opravném termínu), bude povinen vrátit veškerý motivační příspěvek, který od DPP získal.
  Bližší informace na webu DPP zde.