Zadejte hledané slovo

Vzájemná spolupráce

Motivační program

 • V posledních dvou letech studia mají žáci možnost se přihlásit do tzv. Motivačního programu. Během roku mohou poznat reálné pracovní prostředí a získat propojení teorie s praxí,
 • absolvovat stáž nebo povinnou praxi v rámci studia a spolupracovat s našimi odborníky na studentských pracích,
 • získat výhodu při zařazení do Absolventského programu.

Absolvují také exkurze na místa a pracoviště DP, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Např na Centrální dispečink, lanovku aj. Cílem programu je představit  mladým absolventům práci v DP a nalákat je do DP.


Absolventský program

Absolventi (do dvou let od ukončení denního studia) jsou zařazeni do Absolventského programu a přijímáni do pracovního poměru u DPP na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení až na dva roky. V případě naplnění vzájemných očekávání je reálný předpoklad změny pracovního poměru na dobu neurčitou. V rámci programu je absolventům poskytnut nadstandardní prostor pro získání odborné praxe. DPP dále nabízí svým zaměstnancům propracovaný systém dalšího odborného rozvoje a perspektivu kariérního růstu.


Stipendijní program DPP

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia a motivuje k využití získané kvalifikace nástupem do pracovního poměru v DPP.
 • Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP. Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí uzavřením dohody zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 1 roku (dle počtu měsíců vyplácení stipendia, maximálně 2 roky). DPP bude těmto žákům každý měsíc za níže uvedených podmínek vyplácet motivační příspěvek (prospěchové stipendium, příspěvek na dopravu – Lítačku PID, příspěvek při složení závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu).
 • Seznam podporovaných oborů.

 

Tříleté učební obory (motivační příspěvek ve 3. ročníku)

 • Automechanik
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik
 • Karosář
 • Strojní mechanik (zámečník)

Čtyřleté maturitní obory (motivační příspěvek ve 4. ročníku)

 • Autotronik
 • Mechanik Elektrotechnik / Elektronik
 • Výše uvedené obory musí žáci studovat v denní formě vzdělávání (tj. motivační příspěvek není určen pro studium dálkovou formu vzdělávání).

Základní podmínky Stipendijního programu

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturity
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru 1 nebo 2 roky (dle počtu měsíců vyplácení motivačního příspěvku)

Poskytujeme

 • Motivační příspěvek – prospěchové stipendium ve výši 4 500 Kč měsíčně (dle studijního průměru do 2,50 včetně) nebo ve výši 3 500 Kč měsíčně (studijní průměr do 3,00 včetně)
 • V posledním ročníku studia
 • Za předpokladu splnění níže uvedených základních podmínek a kritérií pro poskytnutí motivačního příspěvku
 • Motivační příspěvek při vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč
 • Motivační příspěvek na dopravu (Lítačka PID) až do výše 4 x čtvrtletní předplatní časové jízdenky (Lítačky) pro studenty
 • Po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění
 • Pracovní zařazení odpovídající získané kvalifikaci (manuální profese)
 • Příklady manuálních profesí – automechanik, elektromechanik, provozní zámečník, provozní elektrikář, karosář, lakýrník, zabezpečovací a sdělovací obvodář
 • Po nástupu do DPP mzdu dle pracovního zařazení a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy
 • Zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, 5 týdnů dovolené, 3 „sick days“, stravenky, příspěvek na kulturu/sport/zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a další výhody

Požadujeme

 • Studium posledního ročníku podporovaného oboru v denní formě vzdělávání
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení pro zařazení do Stipendijního programu
 • Uzavření dohody o poskytnutí motivačního příspěvku
 • Zletilost – žák dosáhl 18 let v době podpisu dohody (přihlášku lze podat před dosažením)
 • Studijní průměr do 3.00 (včetně) za každé pololetí
 • Docházku min. 75 % (teoretické i praktické vyučování)

Jak získat stipendium?

 • V případě zájmu o stipendium napsat o přihlášku na email: stipendium@dpp.cz
 • Vyplnit, podepsat a odeslat přihlášku do Stipendijního programu DPP
 • K přihlášce přiložit motivační dopis na téma „Proč chci pracovat v DPP“
 • Přihlášku lze zaslat poštou, emailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt

Výběrové řízení pro přihlášené žáky

 • Žák obdrží písemnou pozvánku na výběrové řízení
 • Žák absolvuje výběrové řízení
 • Ústní pohovor je zaměřen na motivaci žáka pracovat v DPP
 • Žák je písemně vyrozuměn o výsledku výběrového řízení.

Dohoda o motivačním příspěvku

 • Úspěšný uchazeč je pozván k podpisu dohody o motivačním příspěvku (Dohoda)
 • Žák musí být zletilý (dosáhl 18 let) v době podpisu Dohody
 • V dohodě jsou specifikovány veškeré podmínky pro udělení stipendia
 • Součástí Dohody je závazek žáka uzavřít pracovní poměr v DPP a doba povinného setrvání v něm V případě, že žák nedokončí úspěšně studium uvedené v dohodě, tj. např. bude ze školy vyloučen nebo sám ze školy odejde nebo neudělá úspěšně závěrečnou zkoušku/nebo maturitní zkoušku (ani v opravném termínu), bude povinen vrátit veškerý motivační příspěvek, který od DPP získal.
  Bližší informace.

Projekt POSPOLU

2014/15
Škola byla zapojena do pilotáže projektu POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla naše škola: Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a,  Praha 5, 150 00 (www.sps-dopravni.cz) a firmou zapojenou do partnerství byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22 (www.dpp.cz).
Pilotáž ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro obory žáků v celkovém počtu 18 102 hodin (20 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, 12 žáků v oboru Karosář, 16 žáků a v oboru Autolakýrník, 20 žáků v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a  18 žáků v oboru Autotronik). Pilotáž byla zaměřena i na rozšířenou formu spolupráce stáží učitelů ve firmě (5 učitelů – 250 hodin).
Výsledky projektu jsme později prezentovali na konferenci, kterou jsme upořádali v prostorách Muzea MHD Praha.


Talent Profi

19. 5. 2022 společný tým žáků pod dozorem učitele odborného výcviku Jindřicha Hliněnského a kapitána týmu Miloše Kejzlara za firmu Dopravní podnik hl. m. Prahy zvítězil v krajském kole soutěže Talenty pro firmy – T-Profi, která podporuje spolupráci podniků se základními a středními školami. Smíšený šestičlenný tým žáků (3 žáci 2. ročníku elektromechaniků SPŠD a 3 žáci z 5. třídy ZŠ Sázavská), si v časovém limitu nejlépe poradil s těmito třemi úkoly:

 1. sestavit funkční model tepelné elektrárny TE a model soustruhu ST
 2. pomocí elektronických modulů vyrovnávat výkon elektrárny TE pro napájení soustruhu ST, jehož odběr energie se mění
 3. na soustruhu simulovat obrábění obrobku

Oba dospělí měli důležitou roli instruktorů a poradců. Fyzicky však do montáže nezasahovali. Ta byla zcela v rukou žáků. Akce se konala pod záštitou Hospodářské komory a Magistrátu hl. m. Prahy.

Vítězům gratulujeme a do národního kola, které se bude konat 21. 6. 2022 v Aqua Palace,  přejeme hodně štěstí!