Přijímací řízení

Icon page

Informace k přijímacímu řízení pro obory Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška 2019

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu níže uvedených oborů je 1. března 2019.

 Kritéria pro přijímací řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek 31. srpna 2019 (zahájení studia 1. září 2019), 15. ledna 2019 (zahájení studia 1. února 2019)

Přehled všech oborů s maturitní zkouškou a s výučním listem najdete v sekci Pro uchazeče.

Tiskopisy přihlášek pro všechny formy studia ke stažení zde.  (Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (MŠMT) ke stažení.)

Často kladené dotazy k možnostem studia a k přijímacímu řízení.

Školné se neplatí v žádném z denních oborů studia, je stanoveno pouze pro studium:

zkrácené formy (Automechanik, Elektrikář) a dálkové formy (Automechanik pro studující při zaměstnání, Podnikání, Provoz dopravních zařízení).

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 -  bude aktualizováno dle www.msmt.cz.

Informace k přestupům v rámci aktuálního školního roku poskytne studijní oddělení školy v budově Moravská 3, Praha 2  - Vinohrady.

Informace pro uchazeče o studium - příprava na přijímací zkoušky

Pokud máte zájem o námi nabízené obory a chcete se připravovat na zkoušky doma prostřednictvím cvičných úloh, které jsme pro Vás připravili na e-learningovém portále školy, zaregistrujte se pomocí registračního formuláře.

Pokud nebudete kontaktováni do 48 hodin od správného provedení registrace, pište na adresu info@sps-dopravni.cz (zkontrolujte prosím i složku s nevyžádanoupoštou).
Další informace obdržíte na Vámi zaregistrovanou mailovou adresu. Zájem o studium je hodnocen v rámci příjímacího řízení až do výše 5%.

 

 

Archiv informací k přijímacímu řízení 2017/2018

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Metodické doporučení k přijímacímu řízení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE a Doplňující komentář ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018: Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018

Termíny a časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek v roce 2018.

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: