Přijímací řízení

Icon page

Informace k přijímacímu řízení pro obory Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve školním roce 2017/2018:

AKTUÁLNĚ! Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro tříleté obory s výučním listem:

Termín pro odevzdání přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení ke studiu níže uvedených oborů je 31. srpna 2018 nebo do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu níže uvedených oborů je 1. března 2018.

 

Kritéria pro přijímací řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek 31. srpna (zahájení studia 1.září 2018), 15. ledna 2018 (zahájení studia 1. února)

  

Přehled všech oborů s maturitní zkouškou a s výučním listem najdete v sekci Pro uchazeče.

Registrace a přihlášky k přípravě na přijímací zkoušky z M a ČJ zde: https://goo.gl/forms/Ti4xlbWgjBxFNygI2.

Tiskopisy přihlášek pro všechny formy studia ke stažení zde. Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (MŠMT) ke stažení.

Často kladené dotazy k možnostem studia a k přijímacímu řízení.

Brožura pro uchazeče ke studiu (k tisku).

Školné se neplatí v žádném z denních oborů studia, je stanoveno pouze pro studium:

zkrácené formy (Automechanik, Elektrikář) a dálkové formy (Automechanik pro studující při zaměstnání, Podnikání, Provoz dopravních zařízení).

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018 -  zdroj www.msmt.cz:

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Metodické doporučení k přijímacímu řízení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE a Doplňující komentář ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018: Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018

Termíny a časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek v roce 2018.

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: