Přijímací řízení

Icon page

Informace k přijímacímu řízení pro obory Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve školním roce 2020/2021

Podle Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

jsou písemné přijímací zkoušky v těchto termínech:

řádný termín:                  

  • 1. termín 14. dubna 2020
  • 2. termín 15. dubna 2020

náhradní termín:            

  • 1. termín: 13. května 2020
  • 2. termín: 14. května 2020

 

 

Jednotná přijímací zkouška 2020

 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021


Ředitel školy pan Ing. František Novotný vyhlašuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oborů středního

vzdělávání pro školní rok 2020/21

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu níže uvedených oborů je 1. března 2020.

 

Kritéria přijímacího řízení pro ostatní obory:

Termín pro odevzdání přihlášek 31. srpna 2020 (zahájení studia 1. září 2020), 15. ledna 2020 (zahájení studia 1. února 2020)


Školné se neplatí v žádném z denních oborů studia, je stanoveno pouze pro studium:

  • zkrácené formy (Automechanik, Elektrikář)
  • dálkové formy (Automechanik pro studující při zaměstnání, Podnikání, Provoz dopravních zařízení).

 

Tiskopisy přihlášek pro všechny formy studia ke stažení zde.

 

Příprava na přijímací zkoušky:

 

 

Informace k přestupům v rámci aktuálního školního roku poskytne studijní oddělení školy v budově Moravská 3, Praha 2  - Vinohrady.

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: