Přijímací řízení

Icon page

Informace k přijímacímu řízení pro obory Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve školním roce 2020/2021

Podle Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

jsou písemné přijímací zkoušky v těchto termínech:

řádný termín:                  

  • Termín pro konání jednotnotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. června 2020.
  • Uchazeč se dostaví do školy, kterou má uvedenou na 1. místě přihlášky.

Zveřejnění výsledků:

  • Cermat je povinnen zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám do 15. června 2020. 
  • Dne 16. června 2020 budou vyhlášeny výsledky. 
  • Termín pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 23. června 2020.


Výsledky testů obdrží obě dvě školy a stanoví vyjádření. Uchazeč si poté zvolí jednu školu, kam odevzdá zápisový lístek.

 

Jednotná přijímací zkouška 2020

 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

 

Ředitel školy pan Ing. František Novotný vyhlašuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oborů středního

vzdělávání pro školní rok 2020/21

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu níže uvedených oborů je 1. března 2020.

 

Kritéria přijímacího řízení pro ostatní obory:

Termín pro odevzdání přihlášek 31. srpna 2020 (zahájení studia 1. září 2020), 15. ledna 2020 (zahájení studia 1. února 2020)


Školné se neplatí v žádném z denních oborů studia, je stanoveno pouze pro studium:

 • zkrácené formy (Automechanik, Elektrikář)
 • dálkové formy (Automechanik pro studující při zaměstnání, Podnikání, Provoz dopravních zařízení).

 

Tiskopisy přihlášek pro všechny formy studia ke stažení zde.

 

Příprava na přijímací zkoušky:

 

 

Informace k přestupům v rámci aktuálního školního roku poskytne studijní oddělení školy v budově Moravská 3, Praha 2  - Vinohrady.

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení: