Pro studenty

Icon page

Pro všechny budoucí i současné žáky Střední průmyslové školy dopravní, a.s. připravila škola ve spolupráci s různými firmami tzv.: benefity ve formě slev, které mohou žáci uplatnit pokud se prokáží potvrzením o studiu. Přehled benefitů:

  • Motivační a absolventský program Dopravního podniku hl. m. Prahy pro stávající žáky a absolventy školy. Informace zde.
  • AUTOŠKOLA: žákům školy, u kterých není součástí studia předmět Řízení motorových vozidel, nabízíme ve vyšších ročních za zvýhodněnou cenu možnost získání řidičského oprávnění skupiny B. Teoretická výuka, bude probíhat v budově školy, jízdy dle individuální dohody s učitelem autoškoly.
    Přihlášky a bližší informace pro objekt Moravská poskytne Iva Poláčková (škola Moravská, kancelář ve 2. patře, sekretariat, polackova(na)sps-dopravni(tecka)cz, tel.: 242 481 941).
  • Přihlášky a bližší informace pro objekt Motol poskytne Tomášová Miluše, tomasova(na)sps-dopravni(tecka)cz, tel.: 242 481 964

 

Podmínky pro získání ISIC karty:

Škola Moravská 3, Praha 2, Bc. Dominika Kolmanová kolmanovadominika(na)sps-dopravni(tecka)cz 2. patro, tel.: 732 436 232.

Škola Motol, Plzeňská 298/217a, Miluše Tomášová, tomasova(na)sps-dopravni(tecka)cz.