Zadejte hledané slovo

Prvotní přihlášení k IS Bakaláři/Obnova hesla

První přihlášení k IS Bakaláři – pomocí funkce “Zapomenuté heslo”

Při prvním přihlášení do IS Bakaláři použijte funkcionalitu Zapomenuté heslo

Pro využití níže uvedeného postupu musíte znát e-mail, který jste uvedli do přihlášky ke studiu. E-mail uvedený v přihlášce je registrovaný v IS Bakaláři a je pro školu jako kontaktní.

Většina přihlášek obsahovala kontaktní e-mail rodičů.

Postup pro získání prvotních přístupových údajů, případně zapomenutého hesla – postup je platný pro rodiče i studenty (vždy však za předpokladu, že uvedli na přihlášce e-mail):

Pozn: postup platí pro www prohlížeč, nikoliv pro mobilní aplikaci.

  1. Otevřete odkaz www aplikace IS Bakaláři podle objektu školy, kde bude žák studovat
  2. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na odkaz Zapomenuté heslo

 

Zobrazí se dialog pro zadání e-mailu.

Do textového pole zadejte e-mail, který jste zadali do přihlášky jako kontaktní.

Dále klikněte na tlačítko Pokračovat

Pokud bude Váš e-mail v IS Bakaláři nalezen, bude Vám na zadaný e-mail zaslány přístupové údaje do IS Bakaláři SPŠ dopravní, a.s. V případě, že nalezený e-mail je registrován u více žáků/zákonných zástupců, bude zobrazeno dialogové okno pro výběr uživatele pro kterého je požadováno zaslání přístupových údajů.


V samotné www aplikaci můžete aktualizovat osobní údaje žáka a zákonného zástupce.

V Menu Osobní údaje/Přehled osobních údajů

Uvedený postup aktualizace osobních údajů je vhodné použít při aktualizaci kontaktního e-mailu žáka zákonným zástupcem pro získání přístupových údajů pro žáka.