Zadejte hledané slovo

Akreditovaný kurz MŠMT Manažer

Kurz je určen pro střední management Dopravního podniku, ale je možná i účast jiných firem, které potřebují vyškolit své pracovníky v oblasti managementu. Celkem ve dvaceti 5 hodinových seminářích jsou účastníci seznamováni s důležitými oblastmi managementu formou interaktivního výkladu, diskusí v plénu, práci ve skupinách a hraní rolí v simulovaných situací. Účastníci jsou postupně seznamování s potřebnými komunikačními dovednostmi manažera, s manažerskými postupy a technikami, platnou legislativou, personalistikou i ekonomickými otázkami řízení firmy či podniku.

Celková dotace kurzu je stanovena na 120 hodin.

Vzdělávání je ukončeno formou závěrečné zkoušky. Účast na kurzu musí být min. 80%

Podmínkou kurzu je dosažení 18 let a ukončené střední vzdělání. Zaběhnutou praxí je, že účastník studuje na doporučení svého nadřízeného v DPP.

Profil absolventa kurzu:

  • umí vést své podřízené, motivovat je a aplikovat v praxi ověřené techniky vedení lidí
  • dovede správně aplikovat právní a ekonomické souvislosti
  • ovládá aspekty sociální komunikace
  • umí plánovat práci a určovat priority
  • zvládá základní aspekty manažerského rozhodování
  • umí předávat rozhodnutí podřízeným
  • umí efektivně hodnotit výkon podřízených
  • zvládá základní postupy při zaškolování podřízených

Lektory kurzu jsou:

RNDR. Petr Pokorný, garant kurzu
PhDr. Renata Kocianová, PhD
Ing. Lukáš Sobotka
Zděnek Molnár, metodik PO BOZP v SPŠD, a.s.