Zadejte hledané slovo

Pokyny pro odevzdání zápisového lístku

Pokyny pro odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem je možné odevzdat osobně od 7:30 do 15:00 na studijním oddělení v budově školy Moravská 3, Praha 2 a v budově školy Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5 v pracovní dny od 7:30 do 15:30, resp. v pátek do 15:00 nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků o přijetí!

V případě, že přijatý uchazeč svůj zájem o studium ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. nepotvrdí do 10 pracovních dnů, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a na takto uvolněné místo může být přijat další uchazeč v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona).

Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou využít práva na odvolání (do 3 dnů od prokazatelného doručení výsledku přijímacího řízení) nebo podat přihlášku do oborů, kde bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.