Zadejte hledané slovo

DOKLAD o Zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb.

DOKLAD o Zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb.

(dle původní Vyhl. č. 50/78 Sb.)
  • Není v rámci školného
  • Podmínkou vystudování v oboru elektro
  • 700 Kč

NUTNO DOLOŽIT:

  • Proškolení ze specifik organizace zaměřené na možné zdroje rizik na úraz elektrickým proudem
  • Potvrzení o délce praxe v elektrotechnice

Potřebné dokumenty:
Čestné prohlášení
Přihláška ke zkoušce
Potvrzení o odborné praxi
Potvrzení o svéprávnosti


Pro bližší informace kontaktujte:
Ing. Ladislav Urban – urban@sps-dopravni.cz
Mgr. Jindřich Hliněnský – hlinensky@sps-dopravni.cz